Druhý najvyšší podiel peňazí z fondov smeroval do bánk

25.3.2012

BRATISLAVA 25. marca (WEBNOVINY) – Investičné fondy na Slovensku investovali ku koncu minulého roka najviac prostriedkov do dlhových cenných papierov.

Tieto investície tvorili podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) ku koncu vlaňajška 45-percentný podiel na celkových aktívach tuzemských investičných fondov, teda podielových fondov iných ako fondy peňažného trhu.

V prípade fondov krajín eurozóny predstavovali investície do dlhových cenných papierov podobný podiel, konkrétne 39 % z bilancie aktív.

„Podielové listy podielových fondov majú v bilancii tuzemských investičných fondov aj fondov za eurozónu totožný podiel, na úrovni 14 %, čo ich radí v oboch prípadoch na tretie miesto,“ uvádza NBS. Podiel zvyšných kategórií aktív je však pri tuzemských fondoch a fondoch eurozóny výrazne odlišný.

„Kým pri slovenských investičných fondoch sú vklady uložené v bankách druhou najvýznamnejšou položkou, s podielom 31 % na celkových aktívach, v eurozóne sú tieto s podielom 7 % druhým najmenej zastúpeným aktívom,“ konštatuje slovenská centrálna banka. Nefinančné aktíva a ostatné aktíva, ako napríklad finančné deriváty, sú v bilancii fondov na Slovensku zanedbateľné, ale v bilancii fondov eurozóny majú podiel 8 % v prípade ostatných aktív a 4 % pri nefinančných aktívach.

Podielové fondy získavajú finančné prostriedky emitovaním a predajom podielových listov od investorov, ktoré následne, v zmysle investičnej stratégie a limitov definovaných národnou a európskou legislatívou, investujú do rozličných foriem aktív.

Na slovenský trh kolektívneho investovania podľa Slovenskej asociácie správcovských spoločností v minulom roku vplývali zmeny a trendy na zahraničných kapitálových trhoch, ale aj celkové konkurenčné prostredie v slovenskom bankovníctve a aj legislatívne zmeny. Celkový majetok vo fondoch a riadených portfóliách pod správou členov asociácie dosiahol ku koncu vlaňajška 5,848 mld. eur.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.