Druhý najvyšší podiel peňazí z fondov smeroval do bánk

25.3.2012

BRATISLAVA 25. marca (WEBNOVINY) – Investičné fondy na Slovensku investovali ku koncu minulého roka najviac prostriedkov do dlhových cenných papierov.

Tieto investície tvorili podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) ku koncu vlaňajška 45-percentný podiel na celkových aktívach tuzemských investičných fondov, teda podielových fondov iných ako fondy peňažného trhu.

V prípade fondov krajín eurozóny predstavovali investície do dlhových cenných papierov podobný podiel, konkrétne 39 % z bilancie aktív.

„Podielové listy podielových fondov majú v bilancii tuzemských investičných fondov aj fondov za eurozónu totožný podiel, na úrovni 14 %, čo ich radí v oboch prípadoch na tretie miesto,“ uvádza NBS. Podiel zvyšných kategórií aktív je však pri tuzemských fondoch a fondoch eurozóny výrazne odlišný.

„Kým pri slovenských investičných fondoch sú vklady uložené v bankách druhou najvýznamnejšou položkou, s podielom 31 % na celkových aktívach, v eurozóne sú tieto s podielom 7 % druhým najmenej zastúpeným aktívom,“ konštatuje slovenská centrálna banka. Nefinančné aktíva a ostatné aktíva, ako napríklad finančné deriváty, sú v bilancii fondov na Slovensku zanedbateľné, ale v bilancii fondov eurozóny majú podiel 8 % v prípade ostatných aktív a 4 % pri nefinančných aktívach.

Podielové fondy získavajú finančné prostriedky emitovaním a predajom podielových listov od investorov, ktoré následne, v zmysle investičnej stratégie a limitov definovaných národnou a európskou legislatívou, investujú do rozličných foriem aktív.

Na slovenský trh kolektívneho investovania podľa Slovenskej asociácie správcovských spoločností v minulom roku vplývali zmeny a trendy na zahraničných kapitálových trhoch, ale aj celkové konkurenčné prostredie v slovenskom bankovníctve a aj legislatívne zmeny. Celkový majetok vo fondoch a riadených portfóliách pod správou členov asociácie dosiahol ku koncu vlaňajška 5,848 mld. eur.