Druhý pilier obohatí Sociálnu poisťovňu o 230 miliónov eur

15.8.2012

BRATISLAVA 15. augusta (WEBNOVINY) – Otvorenie druhého dôchodkového piliera pre vstup a výstup v období od začiatku septembra tohto roka do konca januára budúceho roka má v budúcom roku zvýšiť príjmy Sociálnej poisťovne (SP) o 229,1 mil. eur.

Uvádza sa to v návrhu rozpočtu SP na rok 2013, ktorý predložila poisťovňa.

Pri predložení legislatívneho návrhu na otvorenie kapitalizačného piliera pritom rezort práce a sociálnych vecí vychádzal z predpokladu, že zo sporivého piliera vystúpi 60 tis. sporiteľov a jeho účastníkom sa stane 10 tis. nových sporiteľov.

Ďalších takmer 5,4 mil. eur má poisťovni priniesť zavedenie dobrovoľného vstupu prvopoistencov do systému starobného dôchodkového sporenia do 35 rokov ich veku.

Zníženie príspevkov do druhého piliera z 9 % na 4 % hrubej mzdy sporiteľa má príjmy poisťovne v budúcom roku vylepšiť o 473 mil. eur. Na účty sporiteľov v druhom pilieri by mala SP v budúcom odviesť 403,4 mil. eur.

Septembrové zmeny

Sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri čaká od začiatku septembra tohto roka do konca roka 2016 zníženie príspevkov zo súčasných 9 % na 4 % ich hrubej mzdy.

Od roku 2017 sa má príspevková sadzba každoročne zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu na konečných 6 % v roku 2024.

Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú minulý týždeň schválil parlament.

Druhý dôchodkový pilier sa v období od 1. septembra tohto roka do 31. januára budúceho roka otvorí pre vstup aj výstup zo systému. Od začiatku budúceho roka sa zvýši poplatok za zhodnotenie majetku, a to z terajších 5,6 % zo zhodnotenia na 10 % zo zhodnotenia penzijných úspor.

Ak bude chcieť sporiteľ naďalej zostať v negarantovanom dôchodkovom fonde, bude to musieť oznámiť svojej dôchodkovej spoločnosti. Ak tak neurobí, k 30. aprílu budúceho roka prejde do garantovaného dlhopisového fondu.

Sporitelia v negarantovaných fondoch obdržia tlačivá

Správca penzijných úspor bude povinný sporiteľom v negarantovaných fondoch do 28. februára 2013 zaslať príslušné tlačivo.

To bude obsahovať vyhlásenie o tom, že sporiteľ je rozhodnutý zostať v negarantovanom fonde.

Sporiteľ, ktorý má záujem zostať sporiteľom v negarantovanom dôchodkovom fonde, bude musieť toto tlačivo vyplniť a doručiť ho dôchodkovej spoločnosti najneskôr do 31. marca 2013.

K 4-percentnému príspevku do druhého piliera si budú môcť sporitelia doplácať ďalšie dve percentá z vlastného čistého príjmu.

Tieto dve percentá štát daňovo zvýhodní, keďže si o túto sumu bude môcť sporiteľ znížiť základ dane. Vláda Roberta Fica tiež ruší automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera s možnosťou výstupu do 2 rokov od vstupu a namiesto toho zavádza dobrovoľný vstup pre ľudí do 35 rokov.

V druhom pilieri budú namiesto súčasných štyroch fondov povinne len dva, a to jeden garantovaný a jeden negarantovaný. Existencia zvyšných dvoch fondov bude na zvážení dôchodkových spoločností.