ECB získa silné právomoci v oblasti bankového dohľadu

7.2.2014

FRANKFURT 7. februára (WEBNOVINY) – Európska centrálna banka (ECB) prevzatím úlohy bankového dohľadu v eurozóne tento rok získa významné kompetencie vrátane možnosti odoberať bankám licencie a posudzovať ich plány v oblasti akvizícií. ECB o tom informovala v piatok.

„(ECB) získa výhradnú kompetenciu poskytovať a odoberať povolenia na činnosť úverových inštitúcií a posudzovať akvizície kvalifikovaných podielov vo všetkých úverových inštitúciách,“ uviedla ECB podľa návrhu dokumentu, v ktorom načrtla predstavy o spolupráci s národnými úradmi v rámci Jednotného mechanizmu dohľadu (SSM). ECB v súčasnosti vykonáva hĺbkovú kontrolu kapitálovej vybavenosti 128 najväčších bánk v eurozóne s cieľom posúdiť ich schopnosť odolávať krízam.

Dohľad nad 130 najväčšími bankami v bloku krajín platiacich eurom začne ECB oficiálne vykonávať 4. novembra. Aspoň dva mesiace pred týmto termínom má oznámiť, ktoré banky prevezme pod svoju priamu kontrolu. Zoznam úverových ústavov bude každý rok podliehať revízii. Zostávajúcich zhruba 5 900 bánk sa má naďalej zodpovedať svojim národným úradom, ECB však bude môcť zasiahnuť, pokiaľ to bude považovať za potrebné.

Do zoznamu najväčších bánk, ktoré sú systémovo dôležité pre finančný systém eurozóny, sa úverové ústavy dostanú na základe piatich kritérií. Ak dotknutá banka počas troch za sebou nasledujúcich rokov nesplní ktorékoľvek z nich, dohľad nad ňou opäť prevezme národná inštitúcia. Najväčšie banky budú od novembra kontrolovať spoločné dozorné tímy (JST) za účasti zástupcov ECB a národných úradov. Dotknutá banka bude môcť požiadať ECB o opätovné preskúmanie akéhokoľvek rozhodnutia pri výkone dohľadu a bude ho môcť tiež napadnúť pred Súdnym dvorom EÚ (ECJ).

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.