EK chce posilniť kontrolu potravín a znížiť administratívu

BRATISLAVA 6. mája (WEBNOVINY) – Potravinová bezpečnosť v Európskej únii by sa mala zlepšiť. Európska komisia (EK) totiž v pondelok prijala balík opatrení na posilnenie kontroly dodržiavania zdravotníckych a bezpečnostných noriem v celom agropotravinárskom reťazci.

„Legislatíva EÚ týkajúca sa potravinového reťazca v súčasnosti zahŕňa takmer 70 jednotlivých právnych aktov. Dnes prijatý balík reforiem zníži tento počet na päť predpisov, pričom sa zníži aj administratívna náročnosť spojená s procesmi a postupmi, ktoré musia dodržiavať poľnohospodári, chovatelia a podnikateľské subjekty v potravinárstve (výrobcovia, spracovatelia a distribútori), aby mohli ľahšie vykonávať svoje remeslo,“ informovala Ingrid Ludvíková z tlačového oddelenia Zastúpenia EK v SR.

Osobitnú pozornosť legislatíva venuje malým stredným a mikropodnikom, ktoré sú oslobodené od uplatňovania finančne a administratívne najnáročnejších prvkov v právnych predpisoch. Spomínaným balíkom opatrení komisia reaguje na požiadavku zjednodušenia právnych predpisov a lepšej regulácie.

Podľa Tonia Borga, komisára pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, platia v Európe najprísnejšie normy potravinovej bezpečnosti na svete. Avšak aj v súvislosti so škandálmi s konským mäsom sa ukazuje, že stále existuje priestor na zlepšenie.

„Dnešný balík reforiem prichádza vo vhodný čas, keďže je dôkazom toho, že systém dokáže reagovať na problémy, pričom zahŕňa aj niekoľko získaných poznatkov z minulosti. V kocke ide o to, že cieľom balíka sú modernejšie predpisy v prospech bezpečnejších potravín,“ uviedol Borg.

Ďalšie inštitúcie EÚ vrátane Európskeho parlamentu a Rady posúdia balík opatrení Komisie a v stanovenom čase vyjadria svoje stanoviská. Podľa odhadov EK by prijaté opatrenia mohli vstúpiť do platnosti v roku 2016.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...