EkoAkademici úspešne absolvovali EkoAkadémiu

30.12.2013

BRATISAVA 30. decembra (WBN/PR) – Do tohtoročného ročníka Myslieť ekologicky sa oplatí sa zapojilo 3487 ekologicky mysliacich Slovákov. Do súťaže sa mohol zapojiť každý, a to dvoma rôznymi spôsobmi: Odovzdaním starej žiarivky alebo absolvovaním EkoAkadémie. Pri odovzdaní starej a nefunkčnej žiarivky na predajnom mieste získal každý odovzdávajúci kupón so špecifickým kódom. Po zaregistrovaní kódu na stránke www.myslietekologickysaoplati.sk bol zaradený do žrebovania o hodnotné ceny. Tí, čo myslia ekologicky, ale nemajú elektroodpad na odovzdanie, sa do súťaže zapojili absolvovaním EkoAkadémie. Počas celého roka prebiehal on-line vzdelávací kvíz v troch kolách. Obtiažnosť otázok, zameraných na vzdelávanie a výchovu verejnosti v oblasti separácie a recyklácie elektoroodpadu sa každú úroveň stupňovala. Po ukončení každého kola boli absolventi zaradení do žrebovania daného kola, po úspešnom absolvovaní všetkých kôl do hlavného žrebovania. 15. decembra bol za prítomnosti notára vyžrebovaný výherca hlavnej výhry, špičkového i-Padu. Myslieť ekologicky sa oplatilo EkoAkademičke a výherkyni Márii S. z Košíc.

Čo je Ekolamp?
EKOLAMP Slovakia je združenie výrobcov a dodávateľov svietidiel a svetelných zdrojov, ktorý od roku 2005 pôsobí v oblasti nakladania s elektroodpadom. Kolektívny systém zabezpečuje zber a recykláciu nefunkčných svetelných zdrojov a svietidiel. Okrem iného poskytuje možnosť bezplatného separovaného zberu pre všetkých koncových užívateľov, ponúka spoluprácu zberným dvorom pri separovanom zbere elektroodpadu a obchodom pri spätnom odbere použitých elektrozariadení kategórie č. 5. Zároveň bezplatne poskytuje zberné kontajnery a nádoby na separovaný zber nefunkčných svetelných zdrojov a zabezpečuje ich odvoz a ekologickú recykláciu.