Ekonomika brzdí, klesajú aj investície do nej

BRATISLAVA 5. júna (WEBNOVINY) – Hrubý domáci produkt Slovenska v prvom štvrťroku tohto roka reálne stúpol o 0,6 %. Informoval o tom v stredu Štatistický úrad SR, ktorý tak potvrdil svoj rýchly odhad z polovice mája.

Za prvé tri mesiace tohto roka sa pritom podľa štatistikov vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 16,811 mld. eur, čo v bežných cenách predstavuje nárast o 1,6 %.

V medzikvartálnom porovnaní sa slovenské hospodárstvo stále drží v miernom raste, keď hrubý domáci produkt po sezónnom očistení vzrástol oproti štvrtému kvartálu vlaňajška o 0,2 %.

Dosiahnutý hospodársky rast v prvom štvrťroku tohto roka bol podľa štatistikov výsledkom rastu zahraničného dopytu, pričom domáca stránka ekonomiky rast hrubého domáceho produktu tlmila. Objem vývozu výrobkov a služieb medziročne vzrástol o 4,2 %, kým dovoz stúpol iba o 1,6 %.

Dopyt klesal

Domáci dopyt na druhej strane prehĺbil svoj medziročný pokles o 2,6 percentuálneho bodu na 3,4 % vplyvom zníženia všetkých jeho výdavkových zložiek.

Z nich najvyšší medziročný pokles zaznamenala tvorba hrubého kapitálu o 14,6 %, pričom tvorba hrubého fixného kapitálu sa znížila o 8,4 %.

Nižšia bola aj konečná spotreba domácností o 0,9 %, konečná spotreba verejnej správy o 0,6 % a konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 1,8 %.

Vyprodukovaná pridaná hodnota v prvom štvrťroku dosiahla 15,276 mld. eur a vzrástla tak len minimálne o 0,1 %. Celkovú úroveň pridanej hodnoty objemovo najviac ovplyvňoval priemysel s podielom 28,9 %.

Významný bol aj podiel obchodu, dopravy a skladovania a ubytovacích a stravovacích služieb s podielom 21,3 %, verejnej správy, vzdelávania a zdravotníctva a sociálnej pomoci s 13,2 %.

Zhoršené externé prostredie úraduje

V porovnaní s prvým štvrťrokom 2012 najviac vzrástol podiel vo finančných a poisťovacích činnostiach o 0,5 percentuálneho bodu, najväčší pokles bol zaznamenaný v priemysle o 0,9 percentuálneho bodu.

Tempo rastu slovenského hospodárstva sa tak v prvom štvrťroku tohto roka spomalilo z 0,7-percentnej dynamiky z konca minulého roka.

Napĺňajú sa tak očakávania, že hospodárstvo bude v tomto roku oslabovať predovšetkým vplyvom zhoršeného externého prostredia. Podľa bankových analytikov by to malo vyústiť do spomalenia rastu hrubého domáceho produktu z 2 % za celý minulý rok na tohtoročných 0,9 %.

Medzinárodné inštitúcie ako OECD alebo MMF však v posledných týždňoch predpovedali Slovensku aj pomalšie rasty na úrovni 0,8 %, resp. 0,6 %. Pomalší rast na úrovni 0,7 % očakáva aj centrálna banka. Optimistickejšie je tak aktuálne iba ministerstvo financií, ktoré však priznalo, že v júli svoju 1,2-percentnú prognózu rovnako zreviduje smerom nadol.

Spomalila aj dynamika investícií

Spomaľovanie investičnej aktivity v slovenskom hospodárstve pokračovalo aj v prvom štvrťroku tohto roka. Investícií pritom pribúdalo oveľa pomalšie, ako v rovnakom období vlani.

Celkové výdavky na tvorbu hrubého kapitálu dosiahli podľa Štatistického úradu SR 2,669 mld. eur, z toho na tvorbu hrubého fixného kapitálu 3,171 mld. eur, kým zmena stavu zásob bola záporných 501,8 mil. eur. „Oproti prvému štvrťroku 2012 klesla tvorba hrubého kapitálu o 14,6 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 8,4 %,“ konštatuje sa v správe Štatistického úradu SR.

Medziročný pokles tvorby hrubého fixného kapitálu pritom podľa štatistikov ovplyvnil najmä nižší objem nakúpených nových fixných aktív o 9,2 % v celkovej hodnote 3,23 mld. eur. Objem nadobudnutého použitého dlhodobého majetku klesol o 16,7 %.

Najvýraznejšie zníženie investičnej aktivity vykázala v prvom štvrťroku tohto roka verejná správa s poklesom až o 51,4 %. Finančné korporácie znížili investície o 6,8 %, nefinančné korporácie o 6,4 %, neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam o 3,9 % a sektor domácnosti o 2,8 %. Z celkových kapitálových výdavkov dominantnú pozíciu mali nefinančné korporácie, ktoré investovali 74,3 % peňažných prostriedkov.

Najväčší objem finančných prostriedkov, 26,1 %, sa investoval v priemyselnej výrobe. Významný bol aj podiel investícií v činnostiach v oblasti nehnuteľností na úrovni 25,2 %. Nasledovalo odvetvie dodávky elektriny a plynu s podielom 11,1 % a doprava a skladovanie s podielom 9 %.

Obmedzenie investícií do dopravy

Investičný dopyt z hľadiska jednotlivých druhov aktív ovplyvnil hlavne pokles stavebných investícií o 8,9 %. Z toho investície do ostatných stavieb sa znížili o 10,2 % a do budov na bývanie o 4 %.

Klesol aj objem strojových investícií o 8,1 % v dôsledku zníženia výdavkov do dopravných prostriedkov o 9,4 % a do ostatných strojov a zariadení o 7 %. Menej financií sa vynaložilo tiež na zaobstaranie kultivovaných aktív o 14 % a nehmotných fixných aktív o 1,3 %.

Kapitálové výdavky do strojov pritom dosiahli 1,558 mld. eur, z toho do dopravných prostriedkov 439,6 mil. eur. Do stavieb sa investovalo 1,456 mld. eur, z toho do budov na bývanie 332,6 mil. eur. Na získanie nehmotných fixných aktív sa vynaložilo 94,9 mil. eur a kultivovaných aktív 62,7 mil. eur.

Stav zásob v ekonomike sa k 31. marcu 2013 oproti stavu na začiatku roka 2013 znížil o spomínaných 501,8 mil. eur. Zníženie zásob ovplyvnil najmä pokles zásob výrobkov a zvierat o 390,4 mil. eur, tovaru o 275,2 mil. eur a nárast zásob materiálu o 113,1 mil. eur, nedokončenej výroby o 50,7 mil. eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...