Elektráreň pri Vlkanovej je hlučná, hygienici ju stopli

10.4.2012

Ilustračné foto SITA/Ivan FleischerBANSKÁ BYSTRICA 10. apríla (WEBNOVINY) – Prevádzka novopostavenej elektrárne na spaľovanie bioodpadu, ktorú prevádzkuje firma Kompala v katastri obce Badín, ale bližšie k intravilánu obce Vlkanová v okrese Banská Bystrica, prekračuje zákonne stanovené limity hluku.

Zistil to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, na základe čoho vydal nesúhlasné stanovisko so skúšobnou prevádzkou elektrárne.

Ako v utorok informovala hovorkyňa úradu Mária Tolnayová, na základe mnohých sťažností obyvateľov odborníci úradu aj napriek garanciám firmy situáciu v novej elektrárni na obnoviteľné zdroje osobne overili a robili aj viaceré merania hluku v náhodne vybratých termínoch.

„Najskôr sme nezistili prekračovanie zákonne stanovených limitov. Ale pri opakovaných meraniach, pravdepodobne v čase intenzívnejšej prevádzky, sme zistili aj po zohľadnení tónovej zložky zvuku výrazné prekračovanie prípustných hladín hluku rovnako v denných ako aj v nočných hodinách.

Tento hluk sa vyznačuje tónovou zložkou, čo je veľmi nepríjemne vnímané ľudským uchom, pôsobí veľmi rušivo a obťažujúco. Keďže po opakovaných konzultáciách aj garanciách firmy nebol dosiahnutý súlad so zákonnými normami, bol RÚVZ v Banskej Bystrici nútený 5. apríla 2012 vydať negatívne rozhodnutie,“ zdôraznila regionálna hygienička RÚVZ Banská Bystrica Eleonóra Fabiánová s tým, že kým firma nezíska od úradu zdravotníctva súhlasné stanovisko, nemôže energoblok prevádzkovať.

Hluk z elektrárne hneď od jej spustenia pred niekoľkými týždňami obťažoval obyvateľov Vlkanovej, voči čomu spísali aj petíciu. Hygienička pripomína, že zákonom stanovené limity škodlivín nesmú prekračovať ani skúšobné prevádzky fabrík.

„Spoločnosť nám opakovane oznamovala aj dokumentovala, že radikálne znížili výrobu na minimum, obmedzili výkon, aby obmedzili zdroje hluku a dokladovali aké rôzne technické opatrenia riešia. Spoločnosť evidentne kroky robí, ale výsledný stav je taký, že zatiaľ sú tam vyššie hodnoty hluku, ako je prípustné,“ dodala Fabiánová.

Firma Kompala prostredníctvom svojho mediálneho zástupcu Juraja Puchého uviedla, že k rozhodnutiu hygienikov sa vyjadrí hneď, ako ho dostane a prekonzultuje jeho závery so svojími expertmi. „Spoločnosť Kompala, a. s., je v kontakte s miestnymi obyvateľmi a zástupcami obcí a pri realizácii opatrení zohľadňujeme ich požiadavky aj nad rámec toho, čo stanovuje zákon,“ uviedol Puchý.

Podľa Fabiánovej môže firma po vykonaní účinných ochranných opatrení na minimalizovanie hluku a preukázaní dodržiavania súladu s požiadavkami na ochranu zdravia pred hlukom úradu predložiť návrh na uvedenie priestorov Energoblok Badín do prevádzky v novom konaní. Musí garantovať splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek a je poučená, aký zákonný postup a možnosti má.