Elektronické diaľničné známky začnú platiť od roku 2015

BRATISLAVA 18. augusta (WEBNOVINY) – Motoristi sa môžu od začiatku roka 2015 pripraviť na používanie elektronických diaľničných známok spolu so súčasnými papierovými nálepkami.

Ministerstvo dopravy už predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona o diaľničnej známke, ktorý zavedie elektronizáciu systému predaja diaľničných nálepiek za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest motorovými vozidlami do 3,5 tony. Cieľom je postupné nahradenie nálepiek v papierovej forme, ktoré sa na Slovensku využívajú od roku 1996, elektronickou podobou.

Návrh zákona o diaľničnej známke by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2015 a nahradí platnú časť zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) z roku 1961.

„Navrhovaný elektronický systém predaja diaľničných známok zabezpečí užívateľom spoplatnených úsekov komfortnejší a širší spôsob nákupu diaľničnej známky. Zároveň nebude dochádzať k ich obmedzovaniu z dôvodu vizuálnej kontroly, napríklad spomaľovanie dopravy a tvorba kolón,“ zdôvodňuje pripravované zavedenie elektronizácie predaja diaľničných známok ministerstvo dopravy.

Nový spôsob má zároveň zvýšiť efektívnosť kontroly zaplatenia poplatku cez stacionárne alebo mobilné elektronické zariadenia zavedením objektívnej zodpovednosti. Náklady na poskytovanie služby elektronického predaja diaľničných známok podľa rezortu dopravy nepresiahnu dnešné náklady na výrobu a distribúciu diaľničných nálepiek. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. predpokladá hodnotu zákazky vo výške 15 mil. eur za päť rokov služby.

Nálepky sú prekonané

Súčasný systém papierových diaľničných nálepiek, vzhľadom na stúpajúci počet automobilov a požiadaviek, je podľa rezortu dopravy z dlhodobého hľadiska už neudržateľný a prekonaný. Nevýhodou terajšieho systému je napríklad to, že nálepky umiestnené na prednom skle vozidla musia policajti vizuálne kontrolovať. Obmedzené sú tiež možnosti predaja nálepiek, pričom s ich tlačou a distribúciou sú spojené náklady. Problémom sú aj krádeže nálepiek, ktorých obmedzenie alebo odstránenie môže značne zefektívniť výber poplatkov.

Návrh zákona o diaľničnej známke počíta so zachovaním súčasných druhov nálepiek, čiže ročnej, mesačnej a desaťdňovej. Poplatok sa určí z celkovej hmotnosti motorového a prípojného vozidla. O výške úhrady za užívanie vymedzených úsekov ciest rozhodne vláda. „V budúcom roku sa neuvažuje so zvýšením ceny za úhradu používania spoplatnených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre vozidlá do 3,5 tony. O výške diaľničných poplatkov na rok 2015 je ešte predčasné hovoriť,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. Diaľničnú známku v elektronickej forme bude možné zaplatiť na predajných miestach v hotovosti a platobnou kartou, na internetovom portáli platobnou kartou, prípadne s použitím iných akceptovaných prostriedkov alebo inými určenými spôsobmi.

Priestupky budú posudzovať okresné úrady

Za priestupok v podobe jazdy po vymedzených úsekoch ciest bez zaplatenia diaľničnej známky budú vodiči platiť pokutu 100 až 500 eur (v blokovom konaní 50 až 200 eur) alebo 20 až 100 eur (10 až 50 eur). Priestupky mimo konania na mieste budú tak ako doteraz posudzovať okresné úrady.

Ak prevádzkovateľ motorového vozidla alebo jazdnej súpravy nezabezpečí zaplatenie diaľničnej známky, dopustí sa správneho deliktu.

Za to môže dostať pokutu 300 eur, resp. pri opakovanom porušení povinnosti do jedného roka o 100 eur viac. Ak v lehote na podanie odporu uhradí dve tretiny pokuty, zvyšok sa mu môže odpustiť.

Predpokladané príjmy z pokút, ktoré sú súčasťou kapitoly ministerstva vnútra, by sa po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona o diaľničnej známke mohli v roku 2015 zvýšiť o 2,1 mil. eur. Výdavky by sa mali zvýšiť o 798 tis. eur pre očakávané zvýšenie počtu zamestnancov na okresných úradoch o jedenásť a v polícii o dvadsať. Podľa predpokladov by sa malo riešiť okolo 20 % zistených priestupkov, teda asi sedemtisíc ročne.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...