Envirorezort bude mať o tretinu nižší rozpočet

10.10.2013

BRATISLAVA 10. októbra (WEBNOVINY) – Ministerstvo životného prostredia (MZP) SR by malo v roku 2014 hospodáriť s čiastkou 399 040 889 miliónov eur. Uvádza sa to v návrhu štátneho rozpočtu, ktorý schválila vláda.

Celkové zdroje rezortu klesnú v porovnaní s tohtoročným rozpočtom o 205 miliónov eur, teda o 33,9 percenta.

Dôvodom je nižšia úroveň alokácie prostriedkov EÚ a spolufinancovania. Rozpočtové prostriedky predstavujú z celkovej sumy 39,6 milióna eur a výdavky Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú 359 miliónov eur.

Prostriedky štátneho rozpočtu na budúci rok klesajú v porovnaní so schváleným rozpočtom toho roku o 30,5 milióna eur, predstavuje to 43,6 percenta.

Uvedený pokles ovplyvnil predovšetkým vládou prijatý Program ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) a s tým súvisiaci prechod ôsmich obvodných úradov životného prostredia do pôsobnosti ministerstva vnútra v súlade so zákonom o organizácii miestnej štátnej správy.

Výdavky ministerstva pôjdu do viacerých oblastí

Na rok 2014 sú navrhnuté osobné výdavky na úrovni 8,94 milióna eur, táto čiastka je medziročne o 8,83 milióna eur nižšia.

Výdavky štátneho rozpočtu v oblasti tovarov a služieb sú nižšie oproti roku 2013 o 10,4 milióna eur a bežné transfery klesajú o 11,1 milióna eur. Pokles kapitálových výdavkov v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 predstavuje 149-tisíc eur.

Výdavky ministerstva životného prostredia budú v roku 2014 putovať do viacerých oblastí. Ide o vodné hospodárstvo, ochranu ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochranu prírody a krajiny a administratívu.

Do vodného hospodárstva pôjde na budúci rok 246 247 247 milióna eur, v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 však tieto zdroje klesajú o 36,6 percenta. Výdavky EÚ klesajú o 36,2 percenta, spolufinancovanie klesá medziročne o 30,2 percenta a výdavky štátneho rozpočtu o 65,3 percenta.

Výdavky v tejto oblasti určené na konkrétne projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva. Ide o preventívne protipovodňové opatrenia, dobudovanie a prevádzku povodňového varovného a predpovedného systému, zásobovanie vodou, či odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Ochrana ovzdušia

Viac o rozpočte 2014:

Ficova vláda schválila rozpočet na rok 2014

Rezort spravodlivosti si prilepší, viac pôjde na väzenstvo

Vláda ukrojila aj z budúcoročného rozpočtu pre školstvo

Rozpočet ministerstva vnútra sa zvýši o 124 percent

Na obranu pôjde jedno percento hrubého domáceho produktu

Na slovenskú kultúru pôjde z rozpočtu menej peňazí

Úrad vlády dostane budúci rok o 15 percent menej

Rozpočet parlamentu sa zvýši, nakúpia aj počítače

Rezort diplomacie bude mať budúci rok menej peňazí Na ochranu ovzdušia pôjde na budúci rok 22 263 656 milióna eur. Výdavky v porovnaní s týmto rokom narastú o 1,49 percenta.

Taktiež výdavky EÚ rastú o 7,51 percenta, spolufinancovanie však medziročne klesá o 32,6 percenta a výdavky štátneho rozpočtu rastú o 1,46 percenta.

Výdavky v tomto prípade smerujú na financovanie konkrétnych projektov znižovania emisií znečisťujúcich látok, znižovania emisií skleníkových plynov, ekologizáciu verejnej dopravy, výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a zvýšenie energetickej efektívnosti.

Do odpadového hospodárstva bude smerovať 68 838 938 milióna eur, no v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 to predstavuje pokles o 39,7 percenta.

Peniaze slúžia na recykláciu odpadov, uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov a elimináciu negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží. Na ochranu prírody a krajiny je v roku 2014 vyčlenených 29 866 696 milióna eur. Predstavuje to pokles o 8,85 percenta.

Výdavky na administratívu klesnú

Na administratívu ministerstva životného prostredia je na rok 2014 určená suma 31,8 milióna eur, takisto to predstavuje pokles o 32,4 percenta.

Na inštitucionálnu podporu je vyčlenených celkovo 22 641 460 milióna eur, suma medziročne klesá o 46,9 percenta.

Výdavky sú určené na inštitucionálnu podporu a činnosti vykonávané ústredným orgánom, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Okrem týchto výdavkov sem patria prostriedky na výchovu, vzdelávanie, propagáciu, prieskum, výskum, vývoj, technickú pomoc, ďalej výdavky na oficiálnu rozvojovú pomoc, príspevky medzinárodným organizáciám a hospodársku mobilizáciu.