e|n|w|c advokáti sa spojili s advokátmi Taylor Wessing

7.6.2012

BRATISLAVA 7. júna (WBN/PR) – e|n|w|c advokáti sa po svojom založení v roku 1986 vo Viedni a po viac ako 25-ročnom kontinuálnom raste, ktorý bol spojený s vybudovaním 8 kancelárií v 6 krajinách strednej a východnej Európy, rozhodla urobiť dôležitý krok na ceste stať sa globálnym hráčom. Od začiatku mája 2012 sa e|n|w|c advokáti ako Taylor Wessing e|n|w|c advokáti zaraďuje do medzinárodne renomovanej advokátskej skupiny Taylor Wessing, ktorá je zastúpená 22 pobočkami v 13 krajinách Európy, Stredného Východu a Ázie.

Otvorená novým trhom
e|n|w|c advokáti bude v rámci Taylor Wessing kompetenčným centrom pre strednú a juhovýchodnú Európu (CEE/SEE Competence Center). Skupina Taylor Wessing vznikla v roku 2002 zlúčením advokátskych kancelárií, ktoré boli tradične etablované v Nemecku a Veľkej Británii. Po prvej fúzií zaznamenala výraznú expanziu a otvorila kancelárie vo Francúzsku, Belgicku, Dubaji, Číne a Singapure. Teraz nasleduje Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko, Ukrajina a Slovensko.

Ide vôbec o prvý prípad v advokácii, kedy si jeden z „veľkých hráčov“ s nemecko-britským zázemím ako cestu k trhom východnej Európy zvolil spojenie so sieťou stredoeurópskych kancelárií s pôvodom v Rakúsku. Obidvaja partneri spoločne zdieľajú aj víziu vstupu na ďalšie kľúčové trhy. Pre e|n|w|c advokáti znamená silná pozícia Taylor Wessing v Nemecku a Veľkej Británii možnosť lepšieho prístupu do nemecky hovoriacich a anglosaských hospodárskych priestorov.

Obojstranné víťazstvo
Novo uzatvorené partnerstvo prináša podľa zástupcov e|n|w|c advokáti ako aj Taylor Wessing ideálny predpoklad pre dosiahnutie stanovených strategických cieľov.

„Vždy bolo našou ambíciou poskytovať klientom servis najvyššej kvality naprieč jednotlivými právnymi oblasťami a jurisdikciami. Rozhodnutie stať sa súčasťou renomovanej, globálne pôsobiacej advokátskej skupiny je pre nás logickým naplnením našej korporátnej filozofie. Veríme, že toto rozhodnutie nám umožní ďalší rast v razantne sa meniacom ekonomickom a konkurenčnom prostredí, ktoré kladie čoraz vyššie nároky na úroveň poradenstva,“ vysvetľuje dôvody aktuálneho smerovania e|n|w|c advokáti Andrej Leontiev, partner kancelárie na Slovensku.

„Naše zlúčenie s e|n|w|c advokáti je súčasťou stratégie poskytovania služieb a napĺňania požiadaviek našej medzinárodnej klientely pôsobiacej v hospodárskych odvetviach budúcnosti. Silné zastúpenie a prítomnosť na území strednej a juhovýchodnej Európy sú spolu s plánmi expanzie v Ázii a na Strednom Východe kľúčovými elementmi tejto stratégie. Know-how, ktorými disponuje e|n|w|c advokáti, nám poskytnú silnú pozíciu v strednej a juhovýchodnej Európe. Taktiež nám umožnia naplniť ciele klientov vďaka komplexnému právnemu servisu prispôsobenému lokálnemu právnemu prostrediu, kultúre a trhovým špecifikám,“ vyjadril sa Tim Eyles, managing partner skupiny Taylor Wessing v Londýne.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.