Eseročka či akciovka? Čo je pre mňa lepšie?

27.12.2012

BRATISLAVA 27. decembra (WEBNOVINY) – Ste naklonení založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným a nad akciovou spoločnosťou neuvažujete?

Pre zjednodušenie vašej situácie vám prinášame jednoduché porovnanie oboch spoločností.

S.r.o. je administratívne jednoduchšia, a.s. dôveryhodnejšia.

Na založenie s.r.o. potrebujete len spoločenskú zmluvu, v prípade jednoosobovej spoločnosti zakladateľskú listinu, ktorú podpíšu všetci jej zakladatelia a ich podpisy sa úradne overia.

Založenie a.s. si vyžaduje, aby spoločenská (zakladateľská) zmluva prípadne zakladateľská listina bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice a jej súčasťou bol aj návrh stanov. Poplatok za spísanie takejto notárskej zápisnice sa odvíja od výšky základného imania a.s., čo v prípade minimálneho základného imania predstavuje sumu cca 200 eur.

Účasť spoločníka v s.r.o. je vyjadrená tzv. obchodným podielom v spoločnosti, ktorého výška sa spolu s údajmi o spoločníkovi zapisuje do obchodného registra. Spoločnosť má povinnosť viesť zoznam spoločníkov, ktorý si vedie samotná s.r.o.

V a.s. má každý akcionár svoje akcie, ktoré sú buď na meno alebo na doručiteľa. Akcia, ktorá znie na meno, môže byť vydaná ako listinná alebo zaknihovaná. Akcia na doručiteľa môže byť vydaná len ako zaknihovaná. Akcie ako cenné papiere sú vedené v Centrálnom depozitári cenných papierov. Ten vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno ako aj zaknihovaných akcií, s čím sú spojené nezanedbateľné poplatky.

Viac o založení Eseročky či akciovky sa dočítate TU

Odporúčame:

Čo treba zvážiť pri prechode zo živnosti na s.r.o.

Spoločnosť si môžete kúpiť už “hotovú“

Povinnosti pri ukončení živnosti

Ako predať (kúpiť) spoločnosť

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.