EÚ v roku 2013 schválila Slovensku šesť dopravných projektov

30.12.2013

BRATISLAVA 30. decembra (WEBNOVINY) – Európska komisia (EK) v tomto roku schválila 930 mil. eur na šesť slovenských dopravných projektov na diaľničnú výstavbu, modernizáciu železničných tratí a nákup nových vlakov. Ide o tri veľké diaľničné projekty na výstavbu úsekov D1 Fričovce – Svinia, D1 Jánovce – Jablonov a R4 Košice – Milhosť za 300 mil. eur.

A tiež o tri veľké železničné projekty, z toho dva na modernizáciu tratí Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce a Beluša – Púchov za 460 mil. eur a nový projekt na nákup 29 regionálnych vlakov za 170 mil. eur.

Ako v pondelok informovalo ministerstvo dopravy, certifikované čerpanie financií v Operačnom programe Doprava (OPD) v súčasnom programovom období eurofondov na roky 2007 až 2013 dosiahlo ku koncu tohto roka 1,857 mld. eur, čo je 48,99 %. Zazmluvnenie projektov je na úrovni 92,46 % z celkovej alokácie 3,505 mld. eur.

Prostriedky z eurofondov by nemali prepadnúť

Rok 2013 bol pre OPD kľúčový. Dynamika čerpania financií z fondov Európskej únie (EÚ) sa podľa ministerstva dopravy výrazne zrýchlila, vďaka čomu sa podarilo odstrániť riziko ich prepadnutia. Rezort tvrdí, že kvalitná príprava a intenzívna komunikácia s Bruselom priniesla ovocie v podobe schválenia šiestich veľkých projektov Európskou komisiou.

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek považuje účelné čerpanie eurofondov na dopravu za prioritu súčasnej vlády a jeden z hlavných nástrojov na rast regiónov, rast zamestnanosti a konkurencieschopnosti Slovenska. „Vďaka enormnému úsiliu Riadiaceho orgánu OPD a pokračujúcej kvalitnej spolupráce s Európskou komisiou sa nám v roku 2013 podarilo odstrániť viacero významných problémov, medzi nimi aj pozastavenie platieb a odblokovanie operačného programu. Dynamika čerpania v OPD je najvyššia zo všetkých operačných programov na Slovensku a európske záväzky čerpania n+2, n+3 sme nielenže splnili, ale dokonca prekročili o 345 mil. eur,“ zhodnotil končiaci sa rok Počiatek.

Dopravné projekty na východe budú preplatené

Tento rok považuje minister dopravy za úspešný aj preto, že Európska komisia schválila tri veľké cestné projekty a všetky rozostavané diaľnice na východe tak budú definitívne preplatené z európskych peňazí.

„Rekordne rýchlo a kvalitne sa nám podarilo pripraviť aj mestské projekty pre Bratislavu a Košice. Projekt električky do Petržalky a rekonštrukcie Starého mosta, ktorý sme v decembri odštartovali s eurokomisárom Johannesom Hahnom, je novým impulzom pre rozvoj hlavného mesta, pričom prvýkrát v histórii má mesto Bratislava možnosť využiť na dopravné projekty takmer 250 mil. eur,“ dodal Počiatek.

Rok 2013 bol pre ministerstvo dopravy kľúčový aj v spojitosti s prípravou nového operačného programu pre dopravu na roky 2014 až 2020. Koncom júla bol na rokovanie vlády predložený Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, tzv. Masterplan, ktorý bol schválený aj Hospodárskou a sociálnou radou SR. Tento strategický dokument bude udávať tempo rozvoja dopravy na nasledujúce roky. Masterplan tvorí základ nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 až 2020.