Európania vnímajú hospodársku situáciu optimistickejšie

BRATISLAVA 21. decembra (WEBNOVINY) – Európania začínajú vnímať hospodársku situáciu o niečo optimistickejšie. Vyplynulo to z jesenného Eurobarometra.

Údaje zozbierali v novembri, na otázky odpovedalo spolu 32 409 ľudí zo všetkých 28 členských štátov EÚ a z piatich kandidátskych krajín. Viac ako polovica respondentov, teda 51 percent, uviedla, že budúcnosť EÚ vidí optimisticky. Na jar tohto roka to bolo 49 percent.

Celkovo 43 percent občanov sa domnieva, že EÚ sa uberá správnym smerom, aby prekonala krízu a vedela čeliť novým globálnym výzvam.

Ako problém je naďalej vnímaná vysoká nezamestnanosť, čo potvrdilo 49 percent respondentov. Za problémovú celkovú hospodársku situáciu pokladá 33 percent oslovených a infláciu 20 percent.

Podpora menovej únie a eura sa nezmenila, stojí za nimi viac ako polovica Európanov (52 percent).

V 21 členských štátoch sa absolútna väčšina respondentov vyjadrila v prospech eura, pričom najvyššie úrovne sa zaznamenali v Luxembursku (79 percent), v Slovinsku (78 percent), na Slovensku (78 percent), v Estónsku (76 percent) a vo Fínsku (75 percent).

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...