Europarlament podporil zriadenie bankového dohľadu EÚ

BRATISLAVA 22. mája (WEBNOVINY) – Európsky parlament v stredu schválil znenie dvojice legislatívnych návrhov, ktoré zavádzajú jednotný systém bankového dohľadu v EÚ.

Nové pravidlá umožnia Európskej centrálnej banke (ECB) vykonávať priamy dohľad nad najväčšími bankami v eurozóne a podieľať sa na dohľade nad ostatnými bankami.

Konečné hlasovanie o navrhovanej legislatíve však príde až po ukončení rokovaní s Európskou centrálnou bankou o detailoch jej zodpovednosti ako orgánu dohľadu. Informovalo o tom zastúpenie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Poslanci podieľajúci sa na príprave navrhovaných nariadení trvali na zladení pravidiel zodpovednosti s právomocami v oblasti dohľadu, ktoré sa vytvorili, alebo preniesli na úroveň EÚ. Európska centrálna banka ako orgán dohľadu tak bude podliehať prísnejším požiadavkám v oblasti otvorenosti, zodpovednosti a kontroly. Tie sa však nebudú vzťahovať na jej monetárnu politiku.

Parlamentu sa podarilo presadiť posilnenie zodpovednosti a demokratickej kontroly orgánu dohľadu, vrátane schvaľovania kandidáta na predsedu a podpredsedu dozornej rady ECB v Európskom parlamente a ich prípadné odvolanie parlamentom.

Ďalej to je posilnenie úlohy národných parlamentov, vrátane možnosti zorganizovať verejné vypočutie predsedu dozornej rady a jej členov a žiadať o písomné odpovede na položené otázky v súvislosti s úlohou ECB ako orgánu dohľadu. Zároveň presadili lepší prístup k dokumentom, či atraktívne podmienky účasti na systéme bankového dohľadu EÚ aj pre členské štáty mimo eurozóny.

Ako uviedol poslanec Jaroslav Paška, predložený návrh zatiaľ nemá potrebnú politickú podporu. „Vo vystúpení som upozornil na konflikt medzi nezávislým postavením ECB a navrhovaným zriadením politickej kontroly Európskeho parlamentu nad jej novými aktivitami. Dohľad nad európskymi bankovými inštitúciami by tak nebol odborný a nezávislý, ale politicky riadený,“ povedal.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...