Európska banka varuje, východu hrozí zlá životná úroveň

22.11.2013

VIEDEŇ 22. novembra (WEBNOVINY) – Tvrdými slovami varovala Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) pred tým, že východnej Európe a krajinám bývalého Sovietskeho zväzu natrvalo hrozí život na hospodárskej úrovni hlboko pod tou v západnej Európe.

V dôsledku hospodárskej krízy sa od roku 2009 v týchto štátoch výrazne oslabil nielen rast, ale ochromili sa aj politické a štrukturálne reformy, kritizuje EBOR vo svojej aktuálnej štúdii Stuck in Transition? (Uviaznutí v prechode?).

Východ Európy v „čertovom kruhu“

Výročná správa banky, ktorá od roku 1991 podporuje trhové hospodárstvo vo východnej Európe a od Arabskej jari je poverená rovnakou úlohou aj na Blízkom východe, vykresľuje temný obraz: Mnohým postkomunistickým krajinám hrozí, že sa pre spomalený hospodársky vývoj a viaznuce reformy dostanú do „čertovho kruhu“.

Štúdia sa však krajiny snaží aj povzbudiť. Pokračovanie v reformách by mohlo rast v stredo- a východoeurópskych štátoch stále do tej miery posilniť, že ich hospodárstvo porastie dostatočne na to, aby sa mohli priblížiť k Západu.

Viac zlého ako dobrého

Po prvý raz od začiatku každoročných hodnotení, čo sa týka reformného procesu, bolo zaznamenaných viac zhoršení ako zlepšení.

Za týchto predpokladov by podľa EBOR do roku 2033 dosiahlo 60- percentnú úroveň priemerného príjmu, aký je v 15 krajinách európskeho bloku spred jeho východného rozšírenia, len Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko a tri pobaltské republiky Litva, Lotyšsko a Estónsko.

Informácie priniesol portál orf.at.