Európska komisia navýšila prognózu slovenského rastu

BRATISLAVA 11. mája (WEBNOVINY) – Napriek oslabeniu eurozóny ako celku Európska komisia dôveruje slovenskej ekonomike momentálne viac, ako to bolo pred pol rokom.

Podľa aktuálnej jarnej prognózy totiž odhaduje Slovensku pre tento rok hospodársky rast na úrovni 1,8 %, kým v poslednej jesennej prognóze to bolo len 1,1 %.

Eurozónu ako celok pritom Brusel vidí v tomto roku s prepadom hospodárstva o 0,3 %, kým ešte na jeseň pre ňu odhadoval 0,5-percentný rast. Prognózu slovenského rastu pre budúci rok ponecháva komisia nezmenenú na úrovni 2,9 %.

Ak by sa očakávania komisie naplnili, slovenská ekonomika by rástla v tomto roku najrýchlejšie spomedzi všetkých krajín eurozóny a bola by štvrtou najrýchlejšie rastúcou v rámci celej únie.

Rýchlejší rast Brusel predpovedá iba Poľsku na úrovni 2,7 % a tiež Litve a Lotyšsku s rastom 2,4 %, resp. 2,2 %.

Spomalenie z vlaňajšieho 3,3-percentného hospodárskeho rastu na 1,8 % podľa komisie vyplynie zo spomalenia ekonomickej aktivity hlavných obchodných partnerov.

„So štvorpätinovým podielom exportu na spoločný európsky trh, kde zostane aktivita utlmená, bude vývoz rásť pomalšie, ako naznačujú dlhodobé trendy,“ konštatuje sa v prognóze.

Spotreba zostane brzdou

Brzdou slovenského rastu však naďalej zostane aj slabá domáca spotreba. Spolu s očakávaným oživením v rámci únie v roku 2013 by mala úroveň exportu a investícií rásť aj na Slovensku, čo by malo opäť potlačiť hospodársky rast k úrovni 3 %.

Spolu s rastom hospodárstva by však malo zrýchliť aj tempo rastu spotrebiteľských cien. Kým na jeseň Brusel odhadoval Slovensku tohtoročnú harmonizovanú infláciu na úrovni 1,7 %, teraz už počíta s rastom cien o 2,9 %. Pre rok 2013 naopak prognózu inflácie komisia mierne znížila z 2,1 % na 1,9 %.

V oblasti zamestnanosti komisia očakáva, že počet zamestnaných na Slovensku bude naďalej pribúdať, aj keď dynamika rastu zamestnanosti sa spomalí z vlaňajších 1,8 % na 0,5 % v tomto roku a 0,7 % v roku 2013. Nezamestnanosť by mala postupne klesať z minuloročných 13,5 % na 13,2 % v tomto roku a 12,7 % na budúci rok.

Deficit rozpočtu môže byť vyšší

Ak by sa prognózy rastu z dielne Európskej komisie naplnili, deficit hospodárenia verejnej správy Slovenska by v tomto roku podľa Bruselu dosiahol 4,7 % hrubého domáceho produktu, čo je o 0,1 percentuálneho bodu horší výsledok, ako predpokladá schválený rozpočet.

Pri nezmenených politikách by pritom deficit verejných financií v roku 2013, kedy má Slovensko skresať schodok pod 3 % výkonu ekonomiky, stúpol k 4,9 %.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...