Európska komisia pozastavila ratifikáciu dohody ACTA

BRATISLAVA 22. februára (WEBNOVINY) – Európska komisia dá preveriť medzinárodnú obchodnú dohodu o boji proti falšovaniu (ACTA) Súdnemu dvoru EÚ.

Ten by mal posúdiť zlučiteľnosť ACTA so základnými ľudskými právami a slobodami, najmä s právom na súkromie, slobodou prejavu, právom na prístup k informáciám, právom na ochranu osobných údajov a právom vlastniť majetok v prípade duševného vlastníctva.

„V prípade, že rozhodne o jej nezlučiteľnosti, dohoda ACTA nebude môcť byť v tomto znení zo strany EÚ uzavretá.

V takom prípade by dohoda musela byť prepracovaná v intenciách stanoviska Súdneho dvora,“ informoval Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Ratifikačný proces dohody ACTA vyvolal v posledných týždňoch v Európe širokú diskusiu o slobode internetu a dôležitosti chrániť duševné vlastníctvo. Viaceré štáty vrátane Slovenska odmietlo dohodu podpísať alebo ratifikovať. Komisár EÚ pre obchod Karel de Gucht vo svojom stredajšom príhovore uviedol, že chápe obavy ľudí a privítal ich angažovanosť predovšetkým pri obavách o zachovanie slobody internetového priestoru.

„Som si vedomý, že panuje neistota, čo vlastne ACTA v týchto kľúčových oblastiach prinesie. Preverenie dohody Súdnym dvorom EÚ bolo nevyhnutným krokom. Debatu musíme viesť na základe faktov, a nie na základe dezinformácií a dohadov, ktoré sa v posledných týždňoch šírili cez sociálne siete a blogy,“ povedal de Gucht.

Eurokomisár zároveň zdôraznil, že ACTA neprinesie cenzúru internetu, ani nebude brániť slobode slova, keďže neprináša žiadne nové zákony, naopak len pomôže ešte lepšie využiť tie, ktoré existujú už teraz. „Duševné vlastníctvo je hlavným stavebným materiálom Európy, no v súčasnosti máme problém chrániť ho aj mimo územia EÚ, čo škodí našim firmám, ničí pracovné miesta a poškodzuje ekonomiku,“ dodal de Gucht s tým, že práve ACTA by mala tieto problémy pomôcť vyriešiť.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...