Európska únia sa zaviazala, že investorov ochráni

26.10.2012

BRATISLAVA 26. októbra (WEBNOVINY) – Lepšia ochrana investorov, spravodlivejšie obchodovanie na finančnom trhu a sprísnenie navrhovaných pravidiel v oblasti vysokofrekvenčného obchodovania.

To všetko by mala priniesť nová legislatíva, ktorú v piatok schválil Európsky parlament.

Nové pravidlá by sa pritom mali podľa informácií zverejnených parlamentom vzťahovať na všetky investičné spoločnosti a takmer všetky finančné nástroje, od dlhopisov až po komoditné deriváty.

„Toto je kľúčová legislatíva v oblasti financií. Reguluje finančné trhy a nie jednotlivé finančné produkty, ako tomu bolo v minulosti. Všetky miesta obchodovania musia podliehať pravidlám, a preto sme zaviedli novú kategóriu organizovaných obchodných systémov. Chceme jasné pravidlá pre vysokofrekvenčné obchodovanie, ktoré obmedzia špekulácie bez toho, aby poškodili skutočnú ekonomiku. Neexistuje finančný trh bez rizika, avšak obchodovanie s finančnými produktmi by malo prebiehať na regulovaných trhoch a byť prepojené s reálnou ekonomikou,“ uviedol spravodajca smernice a nariadenia poslanec Markus Ferber.

Investičné spoločnosti

Nová legislatíva by zaväzovala každú investičnú spoločnosť, aby pri poskytovaní investičných služieb, vrátane návrhu a predaja investičných produktov, konala čestne, spravodlivo a profesionálne a v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov.

„Investičné spoločnosti by mali zabezpečiť, aby ich produkty zodpovedali potrebám príslušnej kategórie klientov,“ informuje parlament. Novým pravidlám by mali podliehať aj organizované obchodné systémy (OTF – organised trading facilities), ktoré budú vyhradené pre produkty iné, ako sú nástroje vlastného imania.

Poslanci tiež sprísnili Európskou komisiou navrhované pravidlá v oblasti vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania, v rámci ktorého počítače vykonajú milióny objednávok za sekundu s malým alebo žiadnym zásahom človeka. Všetky pokyny tak budú platné aspoň 500 milisekúnd, čo znamená, že počas tejto doby nemôžu byť zrušené, ani zmenené.

„Všetky spoločnosti a miesta obchodovania by tiež mali prijať opatrenia s cieľom zvládnuť vyšší objem pokynov alebo trhových tlakov a zaviesť prerušovače, ktoré dokážu zastaviť obchodovanie v prípade náhlych a neočakávaných pohybov cien,“ dodáva Európsky parlament.

Stop kolísaniu cien

Poslanci tiež presadzujú ustanovenia regulujúce obchod s komoditnými derivátmi, ktorý má podľa mnohých na svedomí kolísanie cien energií a potravín.

Nová legislatíva tak v prípade ich schválenia zavedie jednoznačné kvantitatívne prahové hodnoty, ako napríklad maximálne čisté pozície, ktoré môže obchodník na určité obdobie uzavrieť alebo držať.

Novelizovaná smernica a nariadenie o trhoch s finančnými nástrojmi (MIFID/MIFIR) pokrýva oblasť investičných produktov, poskytovateľov investičných služieb, regulované trhy, multilaterálne obchodné systémy (MTF – multilateral trading facilities) a organizované obchodné systémy (OTF).

„Výsledok plenárneho hlasovania poskytuje poslancom silný mandát na rokovanie s členskými štátmi a komisiou s cieľom dospieť ku kompromisným textom smernice a nariadenia, ktoré budú prijateľné pre všetky tri strany,“ uvádza Európsky parlament.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.