Európsky rozpočet pomáha Slovensku prekonať krízu

14.12.2012

BRATISLAVA 14. decembra (WBN/PR) – Pri vyjednávaniach o novom európskom rozpočte sa Slovensko usiluje o čo najmiernejšie znižovanie. „V čase škrtania výdavkov z národného rozpočtu sú pre nás európske peniaze dôležité pre zvládnutie krízy“, povedal počas odbornej debaty, Quartetória, v stredu 12. decembra, hlavný ekonóm slovenského Ministerstva financií Martin Filko.

Lídri európskych štátov by sa začiatkom roka mali dohodnúť na výške rozpočtového rámca EÚ na roky 2014-2020 ako aj na spôsobe jeho použitia. Z doterajšieho vývoja rozhovorov sa javí, že Slovensko bude patriť medzi skupinu štátov, ktorých sa zmenšovanie európskeho rozpočtu dotkne najmenej. Nadchádzajúce rozpočtové obdobie však bude zrejme posledné, z ktorého budeme takto výrazne profitovať. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí Petra Javorčíka bude „dôležité minúť financie efektívne a najmä zamedziť korupčnému správaniu.“

Z pohľadu slovenského podnikateľského sektora je kľúčové, aby si Slovensko dokázalo čo najskôr určiť oblasti, do ktorých chce investovať. „Sú na Slovensku zadefinované priority, na ktoré chceme použiť európske financie s cieľom zabezpečiť stabilný rast?“ otvoril otázku národných priorít Ivan Lužica, Deloitte Slovensko. Odpoveďou bola reakcia zástupcu vládneho sektora Martina Filka, ktorý za hlavné priority označil budovanie dopravnej infraštruktúry, ľudské zdroje spolu s výskumom a inováciou.

V celoeurópskom meradle by mal sedemročný rozpočet riešiť dlhodobé problémy Únie. Stefaan de Corte z bruselského Centra pre európske štúdie v tejto súvislosti spomenul závislosť na dodávkach energii z nečlenských štátov EÚ, či dôsledky starnutia európskej populácie.

Keďže počas dvojdňového mimoriadneho summitu o viacročnom rozpočte sa nedospelo k pozitívnemu výsledku, rokovania budú pokračovať začiatkom budúceho roku. Centrum pre európske záležitosti preto prinesie možnosť na zodpovedanie otázok o reálnych slovenským prioritách a na prehĺbenie tejto debaty počas druhého Quartetória 19. až 20. februára 2013.

Prvú decembrovú debatu o európskych otázkach z cyklu Quartetórium zorganizovalo Centrum pre európske záležitosti v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Centrom pre európske štúdie a Slovenskou atlantickou komisiou. Quartetórium prináša na Slovensko verejnú diskusiu medzi zástupcami vládnych a medzinárodných inštitúcií, mimovládneho sektora, biznisu a médií. Centrum pre európske záležitosti vzniklo s cieľom podpory diskusie o budúcnosti Európskej únie a úlohe, ktorú v nej zohráva Slovensko.