Existujúce vlaky by sa mali lepšie využívať

28.11.2013

BRATISLAVA 28. novembra (WEBNOVINY) – Lepšie využitie existujúcich vlakov, uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov, ako aj efektívnejšie využitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

To je podľa ministerstva dopravy základ novely zákona o dráhach, ktorú v stredu schválila Národná rada SR. „Novela zákona o dráhach reaguje na požiadavky z praxe, ktoré sa ukázali ako problematické,“ zareagoval pre agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa.

„Ide napríklad o určenie dĺžky platnosti preukazov rušňovodičov, boj proti bezdomovcom na staniciach, zjednoznačnenie kompetencií pri umiestňovaní dopravných značiek, či kontrolu dokladov cestujúcich v súlade s medzinárodnými dohovormi,“ uviedol hovorca.

Novela zákona o dráhach má nadobudnúť účinnosť 1. februára 2014. Vlakové čaty budú napríklad pri preprave medzi SR a Ukrajinou kontrolovať, či cestujúci majú platné cestovné doklady. „Nami navrhovaná úprava má riešiť problémy, ktoré sa vyskytli v praxi pri kontrolách cestovných lístkov a dokladov. A zároveň má odstrániť stav, keď nedodržiavame povinnosti, ktoré nám vyplývajú z dvoch medzinárodných dokumentov,“ priblížil Kóňa.

Dopravcovia sú podľa týchto dokumentov povinní skontrolovať, či cestujúci majú okrem platných cestovných lístkov aj všetky cestovné doklady potrebné na prechod cez schengenskú hranicu. Takáto kontrola podľa neho zatiaľ nemala oporu v slovenskej legislatíve a s návrhom rezortu dopravy súhlasilo aj ministerstvo vnútra. Týmto opatrením sa má zamedziť obchodovaniu s ľuďmi.

Poslanec Árpád Érsek pôvodne navrhoval, aby Úrad pre reguláciu železničnej dopravy rozhodol o označení prevádzkovaných železničných staníc a zastávok aj v jazyku národnostných menšín. Podľa neho by išlo o 144 obcí, ale svoj návrh neskôr stiahol.

„Na riešenie problematiky práv národnostných menšín nemôže podľa nás slúžiť zákon o dráhach,“ odpovedal Kóňa. Povinnosť označovať železničné stanice a zastávky okrem štátneho jazyka aj ekvivalentmi v jazyku národnostných menšín je podľa neho v prvom rade potrebné zaviesť do príslušného zákona.