Falošné lieky – skutočná hrozba pre zdravie

26.6.2012

BRATISLAVA 26. júna (WBN/PR) – Popredná celosvetová farmaceutická spoločnosť Sanofi sa zaviazala bojovať proti falšovaniu liekov a pripojila sa k 1. celosvetovému dňu boja proti falšovaniu liekov, ktorý bol vyhlásený na 26. júna. Spoločnosť sa rozhodla zaviesť niekoľko preventívnych opatrení, medzi ktoré patrí aj informovanosť verejnosti o rizikách nákupu a užívania falšovaných liekov.

„Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie sa na svete falšuje až 10 % liekov1. Najrizikovejší je nákup liekov na internete, trhoviskách alebo na ulici. Viac ako polovica liekov kúpených na internete od subjektov skrývajúcich fyzickú totožnosť sú falzifikáty2,“ komentuje údaje Svetovej zdravotníckej organizácie Beáta Kujanová zo spoločnosti Sanofi.

Falošné lieky prinášajú viacero rizík, pretože:
• ohrozujú zdravie a bezpečnosť pacienta;
• vytvárajú škody a náklady pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdroje zdravotného systému a zabezpečovanie zdravia vo veľkom;
• podporujú tieňovú ekonomiku a parazitovanie, čo je v rozpore s trvalo udržateľným rozvojom a môže predstavovať riziko pre bezpečnosť, hygienu, životné prostredie, etiku, ľudské práva, atď.

Podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) je falošným liekom ten, ktorý je úmyselne a nepravdivo označený vzhľadom na jeho identitu a/alebo zdroj. Falšovanie sa môže vzťahovať tak na originálne ako aj na generické lieky a falošné lieky môžu obsahovať správne pomocné látky alebo nesprávne pomocné látky, bez účinných látok, s nedostatočným množstvom účinných látok alebo s falošným obalom.

Kvalita vlastných farmaceutických produktov a bezpečnosť zdravia pacientov je pre spoločnosť Sanofi kľúčovou prioritou, preto sa rozhodla podniknúť systematické kroky s celosvetovou pôsobnosťou. Patrí medzi ne rozvoj inovatívnych riešení, zabezpečenie dodávateľskej siete a aktívna ochrana liekov, centralizácia a laboratórne analýzy všetkých podozrivých liekov a úzka spolupráca s miestnymi orgánmi aj odbornými inštitúciami pri výmene informácií a vzdelávania. Firma Sanofi preškolila v roku 2011 na celom svete celkom 5 380 osôb, z toho 1 581 zamestnancov a 3 700 členov zdravotníckych zariadení a colných i policajných orgánov.

V roku 2008 spoločnosť Sanofi zriadila vo francúzskom Tours prvé centrálne laboratórium na odhaľovanie falšovaných liekov so stálym tímom 12 expertov, ktoré je vybavené špičkovými technológiami. Toto laboratórium odborne posudzuje obaly a príbalové letáky a robí hĺbkové chemické analýzy podozrivých vzoriek. Na základe výsledkov analýz navrhuje analytické metódy a jednotné kritériá na odhalenie falzifikátov. Zhromažďuje tiež tzv. „identifikačné karty“ pre každý zaznamenaný prípad falšovania evidovaný v centrálnej databáze, ktoré umožňujú porovnávať súvislosti medzi jednotlivými prípadmi falšovania.

Na ochranu vlastného zdravia môže každý občan podniknúť tieto kroky:
• Najlepšia ochrana spočíva v tom, že si vždy kúpite lieky iba zo známych a oprávnených zdrojov (lekární).
• Dokonca aj keď ste na cestách, uprednostnite známe a oprávnené zdroje a vyhnite sa nakupovaniu liekov na uliciach alebo na trhu.
• Ak ste dlhdobo liečení, vezmime si dostatočné množstvo liekov na celú cestu a zoberte so sebou aj lieky ako prvú pomoc, prispôsobenú destinácii.
• Ak sa u vás prejavia závažné a neočakávané nežiaduce účinky alebo má liek nedostatočný účinok, porozmýšľajte, či nie je falošný.
• Poraďte sa s odborníkom pre zdravotnú starostlivosť (lekárom, farmaceutom, …) alebo sa obráťte na výrobcu.

Zdroj:
(1) www.leem.org (december 2011)
(2) Svetová zdravotnícka organizácia. Na adrese: www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs275/fr/index.hlml. (december 2011)

O spoločnosti Sanofi
Sanofi, vedúca svetová farmaceutická spoločnosť skúma, vyvíja a prináša terapeutické riešenia so zameraním na potreby pacientov. Silné stránky spoločnosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sú založené na siedmich platformách rastu: liečba diabetu, humánne vakcíny, inovatívne lieky, zdravotná starostlivosť o spotrebiteľa, nové perspektívne trhy, zdravie zvierat a Genzyme. Spoločnosť Sanofi je kótovaná na burzách v Paríži (EURONEXT: SAN) a New Yorku (NYSE: SNY).

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.