Ficov kabinet preberie zavedenie jednej zdravotnej poisťovne

BRATISLAVA 6. mája (WEBNOVINY) – Vláda by mala v utorok rokovať o plnení časového harmonogramu zavedenia systému jednej zdravotnej poisťovne na Slovensku.

Rezort zdravotníctva už založil Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, a.s.

Táto spoločnosť má zabezpečovať verejné obstarávanie na služby právneho a ekonomického poradenstva súvisiaceho so zavedením jednej zdravotnej poisťovne.

„Podklady na začatie verejného obstarávania sú sfinalizované,“ uvádza ministerstvo zdravotníctva.

Ako sa uvádza v materiáli, príslušný legislatívny návrh transformačného zákona posudzuje aj Ministerstvo financií SR so zástupcami, ktorí zastupujú Slovenskú republiku v medzinárodných arbitrážach týkajúcich sa zdravotných poisťovní.

„V záujme minimalizovania rizika možných ako aj už prebiehajúcich arbitrážnych konaní voči Slovenskej republike Ministerstvo financií SR, ako aj zástupcovia navrhli odporúčania na úpravu zákona, na ktorých práce momentálne prebiehajú. V súčasnosti tiež zástupcovia ukončujú práce na posúdení transformačného zákona ako celku,“ dodalo ministerstvo zdravotníctva.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...