Ficova vláda plánuje zvyšovanie veku odchodu do penzie

21.5.2012

BRATISLAVA 21. mája (WEBNOVINY) – Štátny, priebežne financovaný dôchodkovo pilier čaká v budúcnosti posúvanie veku odchodu do dôchodku, zvyšovanie dôchodkov o dôchodcovskú infláciu a posilnenie solidarity.

Na okrúhlom stole o druhom dôchodkovom pilieri to uviedol štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Jozef Burian.

Zmeny od roku 2016

Vek odchodu do dôchodku by sa mal podľa neho upravovať podľa toho, ako sa bude zvyšovať priemerný vek dožitia. Takáto zmena by podľa Buriana mala nastať po roku 2016, teda v novom volebnom období.

V najbližších rokoch sa majú dôchodky podľa štátneho tajomníka rezortu práce a sociálnych vecí zvyšovať o rovnakú pevnú sumu. Má ísť však len o dočasné opatrenie, ktoré sa bude zrejme uplatňovať len v súčasnom volebnom období.

V budúcnosti by sa malo podľa Buriana prejsť na tzv. dôchodcovskú infláciu. V súčasnosti sa pritom dôchodky zvyšujú z polovice podľa rastu priemernej mzdy a z druhej polovice podľa inflácie.

K zvyšovaniu penzií o dôchodcovskú infláciu by sa malo podľa neho dospieť tak, že sa bude pri stanovovaní percenta zvyšovania dôchodkov postupne znižovať váha rastu priemerných miezd a postupne zvyšovať váha inflácie.

Väčšia solidarita v systéme

Ministerstvo práce tiež plánuje posilniť solidaritu v priebežnom pilieri. Kým v súčasnosti sa redukujú dôchodkové nároky tých ľudí, ktorí počas života zarábajú viac ako 1,25-násobok priemernej mzdy na Slovensku, v budúcnosti by sa to podľa Buriana mohli týkať všetkých, ktorých zárobky sú nad úrovňou priemernej mzdy na Slovensku. Súčasné nastavenie prvého piliera totiž považuje za príliš zásluhové.

„Solidarita v prvom pilieri musí byť väčšia,“ povedal. Pre nadpriemerne zarábajúcich by to znamenalo, že ich priznané dôchodky budú v budúcnosti nižšie, ako by boli tie, ktoré by im Sociálna poisťovňa priznala podľa súčasného nastavenia systému.

„Som veľmi rád, že nová vláda chce pokračovať presne v reformách prvého piliera, ktoré sme pripravili my,“ reagoval bývalý minister práce a sociálnych vecí Jozef Mihál. Zvyšovanie veku odchodu do dôchodku vzhľadom na predlžovanie veku dožitia považuje za politicky priechodné.

„Dĺžka obdobia poberania dôchodkov sa tak nezmení,“ upozornil. Podporuje tiež to, aby sa penzie zvyšovali o pevnú sumu. Za najväčšie prekvapenie označil to, že vláda chce postupne upustiť od súčasného modelu zvyšovania dôchodkov v závislosti od rastu priemernej mzdy a inflácie a prejsť na rast penzií o dôchodcovskú infláciu.

Exminister práce odporúča, aby sa budúce dôchodky v záujme solidarity znižovali už u tých osôb, ktorých hrubý príjem je vyšší ako priemerná mzda na Slovensku.

Zmeny po zmenách

Bývalá vláda Ivety Radičovej v auguste minulého roka schválila návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý mal priniesť zvyšovanie dôchodkového veku, zmeny vo valorizácii dôchodkov, ako aj posilnenie solidarity v priebežnom systéme. Tieto zmeny však bývalý parlament pre pád vlády nestihol schváliť.

V rokoch 2013 až 2016 sa mali dôchodky zvyšovať o rovnakú pevnú sumu. Tá mala závisieť od dôchodcovskej inflácie a priemerného starobného dôchodku. Od roku 2017 sa mali penzie upravovať smerom nahor podľa dôchodcovskej inflácie, teda percentuálne.