Ficova vláda schválila rozpočet na rok 2014

10.10.2013

BRATISLAVA 10. októbra (WEBNOVINY) – Vláda Roberta Fica schválila vo štvrtok návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016.

Materiál teraz poputuje do parlamentu, kde sa bude prerokúvať na poslednej tohtoročnej schôdzi.

Podľa termínov stanovených v rozpočtových pravidlách verejnej správy má pritom vláda predložiť návrh rozpočtu na budúci rok do Národnej rady SR do 15. októbra.

Verejná správa na Slovensku, teda štátne úrady, samosprávy a ďalšie subjekty verejnej správy, by mali podľa vládou schváleného návrhu v budúcom roku hospodáriť s deficitom na úrovni 2,83 % hrubého domáceho produktu. Schodok by tak mal byť mierne nižší, ako sa plánovalo v pôvodnom návrhu rozpočtu z polovice augusta, ktorý hovoril o budúcoročnom deficite na úrovni 2,9 % výkonu ekonomiky.

V ďalších rokoch sa predpokladá postupné znižovanie schodku na 2,57 % hrubého domáceho produktu v roku 2015 a 1,5 % o rok neskôr. Tento rok pritom rezort financií očakáva schodok na úrovni 2,98 % výkonu ekonomiky.

Efektívnejšia činnosť štátnych podnikov

Ministerstvo financií do aktuálneho znenia návrhu rozpočtu zakomponovalo opatrenia tak na príjmovej, ako aj výdavkovej strane. Zníženie výdavkov o 105 mil. eur má pritom priniesť realizácia druhej etapy reformy verejnej správy ESO zvýšením efektívnosti fungovania verejného sektora. „Zároveň bola v rámci programu ESO realizovaná analýza nehnuteľného majetku štátu a v roku 2014 sa predpokladá dosiahnutie príjmu z predaja nepotrebného majetku v objeme 54 mil. eur,“ konštatuje sa v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016.

Budúcoročný rozpočet okrem toho počíta aj s efektívnejšou činnosťou podnikov s majetkovou účasťou štátu. To by podľa rezortu financií malo priniesť zvýšenie príjmov z dividend od týchto spoločností v objeme 91 mil. eur. Celkovo sa má spolu s ďalšími opatreniami prijatými na zefektívnenie činnosti verejnej správy v roku 2014 získať 333 mil. eur.

Nové opatrenia pripravil rezort financií aj na strane príjmov. Na jednej strane navrhuje znížiť korporátnu daň z 23 na 22 %, na druhej však chce zaviesť licencie pre obchodné spoločnosti. Tie by mali platiť aj spoločnosti, ktoré vykážu minimálny alebo žiaden zisk. V konečnom dôsledku by mal byť rozpočet po započítaní vplyvov týchto dvoch opatrení v pluse. Na licenciách by totiž mal vybrať o 84,2 mil. eur viac, ako ho bude stáť zníženie sadzby korporátnej dane. Návrh rozpočtu pritom v nasledujúcich troch rokoch naďalej počíta aj s osobitným odvodom v regulovaných odvetviach, ktorý má do rozpočtu priniesť 78,7 mil. eur.

Zvýšený odhad výberu dane

Súčasťou prijatých opatrení je aj presunutie dividendových príjmov plánovaných na rok 2013 do roku 2014. Podľa ministerstva financií to umožňuje aktuálny odhad vývoja rozpočtu verejnej správy. Aktuálne prognózy pritom zlepšujú rozpočtovú pozíciu aj v budúcom roku. „Septembrová aktualizácia makroekonomickej prognózy a prognózy daňových a odvodových príjmov priniesla zlepšenie fiškálneho rámca o 127 mil. eur v roku 2014, a to najmä prostredníctvom zvýšeného odhadu výberu dane z pridanej hodnoty,“ uvádza sa v materiáli.

Samotná štátna správa by pritom mala v budúcom roku hospodáriť s hotovostným schodkom na úrovni 3,386 mld. eur. Celkové príjmy štátneho rozpočtu sú plánované na úrovni 13,837 mld. eur a výdavky sa rozpočtujú na úrovni 17,223 mld. eur.