Ficova vláda skrýva privatizáciu pod rôzne iné pomenovania

BRATISLAVA 20. augusta (WEBNOVINY) – Vládny kabinet Roberta Fica nedodržal svoj sľub o neprivatizovaní štátneho majetku.

Myslia si to nezaradení opoziční poslanci Juraj Miškov a Martin Chren.

“Súčasná vláda verbálne odmieta predaj štátneho majetku, teda inými slovami privatizáciu, čo niekoľkokrát v minulosti jej predseda zdôraznil. Napriek slovným deklaráciám sme dnes svedkami rozsiahlej vlny skrytej privatizácie pod taktovkou vlády Roberta Fica,“ uviedli parlamentní poslanci.

Ako príklad skrytej privatizácie uvádzajú poslanci predaj vojenských podnikov, pripravovanú reštrukturalizáciu spoločnosti ZSSK Cargo, pripravovaný predaj štátneho podielu v Slovak Telekome, či prebiehajúcu privatizácia štátnych hmotných rezerv. “Toto sú len niektoré z príkladov, pri ktorých dochádza k zbavovaniu sa majetku štátu v obrovskom rozsahu,“ podotýkajú poslanci, podľa ktorých sa Ficova vláda snaží skrývať privatizáciu štátneho majetku pod rôzne iné pomenovania.

Privatizácia by mala mať kontrolu NR SR

“Ide o hľadania strategických investorov, cez dlhodobé prenájmy na desiatky rokov, až po odštátnenie a vstup súkromného sektora. V skutočnosti to nie je ničím iným, ako reálnou a dnes prebiehajúcou privatizáciou štátneho majetku vo veľkom rozsahu,“ dodali poslanci.

Parlamentní poslanci, ktorí počas minulej vlády pôsobili ako najvyšší predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR, už predložili do Národnej rady SR (NR SR) návrh uznesenia, ktorým by sa zriadil výbor pre privatizáciu. “Je vhodné a potrebné, aby nad takýmto procesom rozsiahlej privatizácie, podobne ako v minulosti, mala určitú kontrolu NR SR. Za týmto účelom je potrebné zriadiť výbor pre privatizáciu, ako iniciatívny a kontrolný orgán pre oblasť rozsiahlej, dnes prebiehajúcej privatizácie štátneho majetku,“ myslia si poslanci.

Na čele výboru poslanec z opozície

Nový výbor by ma kontrolovať proces privatizácie štátneho majetku, prerokúvať jednotlivé návrhy na predaj štátneho majetku a prijímať uznesenia k uvedeným otázkam. “Právomocou takéhoto výboru nie je schvaľovať jednotlivé predaje, výbor v zásade nemá rozhodovacie kompetencie, mal by však schvaľovať odporúčacie uznesenia a kontrolovať transparentnosť procesu zbavovania sa majetku štátu do rúk súkromných subjektov,“ spresnili poslanci. V prípade zriadenia výboru pre privatizáciu by zastúpenie jednotlivých poslancov v ňom malo byť pomerné, v súlade s ústavou a zákonmi.

Nezradení poslanci Miškov a Chren by radi videli na čele takéhoto výboru poslanca z opozičných lavíc. “Keďže ide o výbor, ktorý by sa mal zaoberať problematikou predaja štátneho majetku, na jeho čele by mal stáť poslanec, ktorý nepatrí k práve vládnucej strane, ktorá o prebiehajúcej rozsiahlej privatizácii rozhodla a netransparentne ju ukrýva pod zástupnými označeniami a pred zrakmi verejnosti,“ konštatovali poslanci.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...