Financie EÚ z roku 2013 prepadnú v dvoch programoch

23.12.2013

BRATISLAVA 23. decembra (WEBNOVINY) – Na základe schválených posledných súhrnných žiadostí o platbu sa hrozbu nedočerpania finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) z piatich operačných programov podarilo odvrátiť pre tri, a to Informatizácia spoločnosti, Výskum a vývoj a Interact II.

Ako informoval rezort financií, nepodarilo sa úplne zachrániť prostriedky z dvoch programov – Vzdelávanie s nevyčerpanými zdrojmi v sume 13,7 mil. eur a Rybné hospodárstvo, kde zostáva nevyčerpaných necelých 113 tis. eur. Tieto peniaze mali byť vyčerpané do konca tohto roka.

O žiadne prostriedky SR v tomto roku nepríde ani v ostatných operačných programoch – Životné prostredie, Doprava, Regionálny operačný program, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Bratislavský kraj, Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Zdravotníctvo, Technická pomoc a Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika.

Čerpanie eurofondov v súčasnom programovom období 2007 až 2013 po takmer siedmich rokoch presiahlo v decembri hranicu 50 %. Na vyčerpanie zvyšných prostriedkov EÚ má Slovensko ešte dva roky. „Zmenou legislatívy na systém n+3 sa Slovensku podarilo zachrániť 374 mil. eur z eurofondov, o ktoré sme mohli prísť do konca roka 2013,“ oznámil rezort financií.

Záväzok roku 2011, ktorý mala krajina pôvodne vyčerpať do konca tohto roka, môže využiť o rok dlhšie, do konca roka 2014. Minulý týždeň rezort financií už prijal posledné súhrnné žiadosti o platbu v tomto roku od ostatných rezortov a Bratislavského samosprávneho kraja. Po preskúmaní a spracovaní ich predloží v žiadostiach o platbu Európskej komisii najneskôr do konca tohto roka.

SR vyčerpala k 30. novembru zo súčasných zdrojov EÚ 5,679 mld. eur, čiže 48,82 % z celkovej alokovanej sumy 11,632 mld. eur. Využitie európskych zdrojov vo všetkých štrnástich operačných programoch sa oproti koncu októbra zvýšilo o 193,46 mil. eur, resp. o 1,67 percentuálneho bodu. Oproti novembru minulého roka sa čerpanie finančnej pomoci EÚ zvýšilo o 1,514 mld. eur, resp. o 36,4 % a úroveň čerpania vzrástla o 12,6 percentuálneho bodu.

Nadpriemernú úroveň využívania peňazí EÚ ku koncu novembra mali programy:

Zdravotníctvo (82,68 %),

Regionálny operačný program (68,19 %),

Zamestnanosť a sociálna inklúzia (59,35 %),

Cezhraničná spolupráca SR – ČR (59,68 %),

Interact II (55,80 %),

Technická pomoc (54,71 %),

Rybné hospodárstvo (50,75 %),

Bratislavský kraj (50,66 %).

Pod priemernou úrovňou čerpania sú programy:

Konkurencieschopnosť a hospodársky rozvoj (47,45 %),

Doprava (44,92 %),

Výskum a vývoj (43,62 %),

Životné prostredie (42,34 %),

Informatizácia spoločnosti (37,63 %),

Vzdelávanie (32,06 %).