Finanční riaditelia sú stále v strehu

BRATISLAVA 31. januára (WBN/PR) – Spoločný výskum Asociácie certifikovaných účtovníkov (ACCA) a kanadského Institut of Management Accountants (IMA) potvrdil, že v roku 2013 je znižovanie nákladov prvoradým cieľom pre 50 % finančných riaditeľov. Spolu so znižovaním nákladov budú finančné prognózy druhou a kontrolné procesy treťou najdôležitejšou činnosťou finančných riaditeľov – pre viac ako 40 % z nich. Štátnym reguláciám a daňovej oblasti pričíta dôležitosť len 20 % finančných riaditeľov. Vo finančných oddeleniach sa tak i v roku 2013 prejaví pokračujúca neistota v ekonomike.

Prieskumu sa zúčastnilo 361 finančných lídrov, vrátane finančných riaditeľov, viceprezidentov pre financie a finančných manažérov. Štrnásť percent opýtaných sú z firiem s obratom vyšším než 1 miliardu dolárov ročne.

Prekážky efektívnosti v riadení financií
Respondenti sa tiež vyjadrovali k hlavným prekážkam efektívnosti v riadení firemných financií. Najväčšou prekážkou sú a budú prehnané požiadavky na finančných riaditeľov. Týka sa to hlavne vytyčovania priorít pri riešení finančných problémov. Finanční riaditelia vidia tieto požiadavky ako kľúčové, avšak ich vykonávanie dlhodobo a v plnej miere ako nereálne.

Príčinu nízkej efektívnosti vo firemných financiách 40 % finančných riaditeľov spája s nedostatočnou IT infraštruktúrou. Treťou najvýraznejšou prekážkou efektívnosti je potreba plniť rastúce požiadavky po informáciách od manažmentu, a to ako tradičným analyzovaním, tak i s použitím prediktívnej analytiky. Tú považuje za spolurozhodujúcu 35 % finančných riaditeľov.

Najdôležitejšie schopnosti a súčasné postavenie finančného riaditeľa
Finančné plánovanie a analýza sú podľa prieskumu ACCA a IMA najdôležitejšími schopnosťami finančného riaditeľa. 55 % finančných riaditeľov ich hodnotí ako dôležité. Komunikačné schopnosti a schopnosť ovplyvňovať firmu z hľadiska reputácie je považovaná za druhú najdôležitejšiu schopnosť a to pre 53 % finančných manažérov.

V súčasnosti sa menia aj úlohy finančného riaditeľa vo firme, kde má väčšiu rozhodovaciu zodpovednosť vzhľadom k určovaniu priorít voči vonkajšiemu prostrediu firmy. S tým súvisí aj celková znalosť obchodnej činnosti danej firmy spojená s obchodnými rizikami, ktoré si finanční riaditelia uvedomujú a považujú ju za svoju tretiu najdôležitejšiu schopnosť z takmer 40 %.

Čím finanční manažéri trávia čas?
Prieskum ACCA a IMA jednoznačne ukazuje, že nielen vzťahy s audítormi a bankármi, ale aj so zákazníkmi a dodávateľmi zohrávajú významnú úlohu pre efektívnu realizáciu finančných cieľov. Vzájomné prepojenie s vyššie zmienenými, ale i s investormi, daňovými orgánmi, regulátormi, štátom, analytikmi, s médiami a ďalšími, ostáva aj naďalej významné. To potvrdzuje rastúci záujem firiem efektívne sa podieľať na celom dodávateľskom reťazci, ktorý zahŕňa všetkých týchto partnerov. Médiá a spoločenská zodpovednosť ukončujú zoznam najdôležitejších partnerov firiem podľa finančných riaditeľov.

Medzi kľúčovými aktivitami finančných riaditeľov hrajú prím obchodné analýzy a finančné plánovanie. Na ich celkovom pracovnom čase sa podieľajú 30 percentami. Samotné finančné operácie sú druhou kľúčovou oblasťou, ktorej finanční riaditelia venujú celkom 22 % svojho času. Zostávajúci čas využívajú finanční riaditelia takmer vyrovnane pre oblasť riadenie rizík, formálne výkazy, vývojové stratégie a najmenej svojho času (10 %) trávia financovaním obchodu.

O organizácii ACCA:
1. ACCA je globálna organizácia združujúca profesionálnych účtovníkov. ACCA ponúka kvalifikácie schopným a ambicióznym ľuďom z celého sveta, ktorí hľadajú úspešné uplatnenie v oblasti účtovníctva, financií a managementu. ACCA pôsobí vo viac než 170 krajinách a prostredníctvom siete 80 kancelárií poskytuje celosvetovo služby a podporu 154.000 členom a 432.000 študentom v ich kariére a celoživotnom vzdelávaní.
2. ACCA spolupracovala viac ako 20 rokov s vládami, národnými organizáciami a rozvojovými agentúrami v rozvíjajúcich sa ekonomikách, aby podporila profesiu účtovníka, a aby vytvárala hodnoty pre komunity, firmy a jednotlivcov, ktorým slúži.
3. ACCA je presvedčená, že globalizácia ekonomiky znamená, že je dôležitý jeden jediný súbor štandardov reportingu. My favorizujeme IFRS.
4. ACCA rozumie skutočným problémom, s ktorými sa potykajú malé firmy, pretože 63.000 našich členov po celom svete pracujú v stredných a malých firmách alebo v malých partnerstvách.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...