Firma OXYS Capital nesmie nakladať s majetkom klientov

31.5.2012

BRATISLAVA 31. mája (WEBNOVINY) – Národná banka Slovenska (NBS) zakázala spoločnosti OXYS Capital a. s., o. c. p. nakladať s majetkom jej klientov.

Predbežným opatrením centrálna banka taktiež tejto firme zakázala uzatvárať nové zmluvy s klientmi a zároveň uložila tejto spoločnosti vykonať všetky opatrenia na ochranu ich majetku.

Základným zameraním spoločnosti OXYS Capital je poskytovať služby ako obchodník s cennými papiermi s dôrazom na riadenie portfólia finančných nástrojov s cieľom dosahovať nadpriemerné zhodnocovanie vložených prostriedkov klientov, a tým aj generovať nadpriemerný zisk pre spoločnosť a jej akcionárov.