Firma Tatry Mountain Resorts znížila hodnotu svojich akcií

BRATISLAVA 22. augusta (WEBNOVINY) – Prevádzkovateľ horských stredísk, spoločnosť Tatry mountain resort (TMR), zníži menovitú hodnotu akcie z 33 na 7 eur.

Akcionári spoločnosti totiž na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré predstavenstvo spoločnosti zvolalo na štvrtok 22. augusta, schválili zníženie základného imania zo súčasných zhruba 221,34 mil. eur na necelých 47 mil. eur.

Uviedla to hovorkyňa TMR Zuzana Fabianová.

TMR má v súčasnosti vydaných zhruba 6,7 mil. akcií, finančný rozdiel v ich hodnote, teda 26 eur na akciu, dostanú priamo akcionári. Nárok na výplatu budú mať tí z nich, ktorí budú akcie vlastniť ku dňu zápisu zmeny v Obchodnom vestníku, teda do 22. októbra.

Akcionári na štvrtkovom valnom zhromaždení zároveň odsúhlasili aj vydanie dlhopisov v celkovom objeme do 110 mil. eur, teda vlastne v zhruba dvojtretinovej sume, ako schválené zníženie vlastného imania.

Spoločnosť Tatry Mountain Resorts, a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku. Firma vlastní a prevádzkuje lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Akcie TMR sú od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...