Firmy namietajú odstrčenie od výstavby diaľnice pri Žiline

BRATISLAVA 19. júla (WEBNOVINY) – Stavebné spoločnosti Skanska SK a.s. a Strabag s.r.o. podali na Úrade pre verejné obstarávanie námietky proti vylúčeniu ich združenia z verejnej súťaže na doprojektovanie a výstavbu úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala v dĺžke takmer 13,5 kilometra.

Pre agentúru SITA to potvrdila generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK Magdaléna Dobišová. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) predtým zamietla žiadosť spomínaného združenia o nápravu jej rozhodnutia o ich vyradení zo súťaže.

Skanska a Strabag označili svoje vylúčenie z tendra, rok po otváraní ponúk, za omyl. Diaľničiari pritom ich najnižšiu ponuku pôvodne prijali. Dôvodom vylúčenia podľa združenia nebola neobvykle nízka cena ani technológia vetrania tunela Višňové, čo namietal neúspešný uchádzač.

Skanska chybila pri výpočtoch

NDS podľa spoločnosti Skanska zdôvodnila vylúčenie združenia chybným určením dĺžky únikových ciest v tuneli.

„Dôvod vylúčenia ponuky nášho združenia je mimoriadne prekvapivý až zvláštny. Jediné rozumné vysvetlenie pre nás je, že na strane obstarávateľa došlo k omylu, prípadne k nesprávnemu posúdeniu ponuky. V opačnom prípade by sme naše vylúčenie museli vnímať ako účelové a tendenčné,“ informovala agentúru SITA už skôr Magdaléna Dobišová.

Skanska a Strabag navrhli postaviť takmer 13,5-kilometrovú diaľnicu pri Žiline, ktorej súčasťou bude 7,5-kilometrový tunel Višňové, za najnižšiu cenu 338,29 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Je to 37,7 % z pôvodne predpokladanej ceny prác 896,53 mil. eur.

Druhú najlacnejšiu ponuku predložilo konzorcium firiem Doprastav, a.s. Metrostav a.s. a Marti Contractors Ltd., a to 382,83 mil. eur, čo je 42,7 % z odhadovaných nákladov. Úrad pre verejné obstarávanie na základe námietok združenia vedeného Doprastavom, ktoré spochybňovalo cenu a technológiu vetrania tunela navrhnuté Skanskou a Strabagom, nariadil opätovné vyhodnotenie ponúk.

NDS následne vylúčila najlacnejšiu ponuku a predbežne prijala druhú ponuku v poradí. Ponuky piatich uchádzačov sa otvárali 26. júna 2012, verejné obstarávanie výstavby diaľnice s tunelom Višňové sa začalo ešte koncom roku 2011.

Vylúčených bolo viacero

ÚVO aktuálne posudzuje aj námietky uchádzačov proti ich vylúčeniu po opakovanom vyhodnotení ponúk v ďalšom tendri NDS na výstavbu úseku D1 Hubová – Ivachnová v dĺžke vyše 15 kilometrov. Táto verejná súťaž trvá od októbra 2011 a ponuky siedmich uchádzačov sa otvárali 5. marca 2012.

NDS najprv vylúčila najlacnejšiu ponuku slovensko-talianskeho združenia HANT BA DS, a.s. – INC S.p.A. vo výške 207,5 mil. eur bez DPH pre neprimerane nízku cenu.

Diaľničiari vtedy predbežne prijali druhú ponuku v poradí od skupiny Inžinierske stavby, a.s. Košice a Tucon, a.s. Žilina za 215,38 mil. eur. Predpokladaná cena za vypracovanie projektu a uskutočnenie stavebných prác počas tri a pol roka bola 465,71 mil. eur.

ÚVO neskôr vrátil do súťaže na stavbu diaľnice pri Ružomberku najlacnejšiu ponuku na základe námietok skupiny s Hantom proti vyradeniu. Vlani v novembri úrad zároveň nariadil diaľničiarom opätovne vyhodnotiť ponuky v tendri.

Rozhodol tak po vykonaní kontroly súťaže iniciovanej samotnou NDS. Po opätovnom vyhodnotení ponúk diaľničiari podľa neoficiálnych informácií vylúčili väčšinu ponúk a prijali v poradí štvrtú ponuku skupiny v zložení Váhostav – SK, a.s. a OHL ŽS, a.s. v objeme 227,26 mil. eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...