Firmy sa zbavovali zásob, tvorba hrubého kapitálu klesla

6.3.2012

BRATISLAVA 6. marca (WEBNOVINY) – Tvorba hrubého kapitálu na Slovensku v poslednom kvartáli minulého roka napriek pokračujúcemu rastu investícií do fixných aktív medziročne poklesla.

Môže za to pokles stavu zásob. Podľa Štatistického úradu SR totiž tvorba hrubého kapitálu vo štvrtom štvrťroku 2011 dosiahla 3,409 mld. eur, v čom bola tvorba hrubého fixného kapitálu v sume 4,333 mld. eur a pri zmene stavu zásob bolo záporných 924 mil. eur. Tvorba hrubého kapitálu tak medziročne klesla o 6,4 %, kým dynamika rastu hrubého fixného kapitálu spomalila o 6,7 percentuálneho bodu na 8,4 %.

„Tvorbu hrubého fixného kapitálu ovplyvnilo najmä zvýšenie objemu nakúpených nových fixných aktív o 11 % v hodnote 4,28 mld. eur. Hodnota nadobudnutého použitého dlhodobého majetku poklesla o 25,9 %,“ konštatujú štatistici.

Z hľadiska jednotlivých sektorov zvýšenie investičnej aktivity vykázali všetky sektory. Vo finančných korporáciách vzrástol objem investícií o 166,1 %, v nefinančných korporáciách o 8,4 %, v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam o 1,9 %, vo verejnej správe o 1,6 % a v domácnostiach o 1,4 %. Najväčší objem kapitálových výdavkov smeroval do nefinančných korporácií, a to 62 %. Domácnosti investovali 20,2 %, verejná správa 13,6 %, finančné korporácie 3,9 % a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 0,3 % finančných prostriedkov.

Najviac peňažných prostriedkov na nadobudnutie hrubého fixného kapitálu sa investovalo v priemyselnej výrobe s podielom 22 %. Významný bol aj podiel investícií v nehnuteľnostiach a prenájme na úrovni 13,9 %, v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 12,2 % a v doprave a skladovaní vo výške 10,2 %.

K medziročnému rastu investičného dopytu prispeli vyššie investície do takmer všetkých druhov aktív. Objem strojových investícií vzrástol o 20,7 % v dôsledku rastu výdavkov do ostatných strojov a zariadení o 22,3 % a do dopravných prostriedkov o 16,4 %. Viac financií sa vynaložilo aj na zaobstaranie kultivovaných aktív o 5 % a nehmotných fixných aktív o 4,7 %. Hodnota stavebných investícií sa znížila o 0,5 %, v tom investície do ostatných stavieb klesli o 0,6 % a do budov na bývanie o 0,1 %.

Kapitálové výdavky do strojov dosiahli 1,87 mld. eur, z toho do dopravných prostriedkov 485,3 mil. eur. Do stavieb sa investovalo 1,926 mil. eur, z toho do budov na bývanie 461,4 mil. eur. Na získanie nehmotných fixných aktív sa vynaložilo 483,1 mil. eur a kultivovaných aktív 54,2 mil. eur.

Stav zásob v ekonomike sa k 31. decembru oproti stavu na začiatku roka 2011 znížil o 436,6 mil. eur. Zníženie zásob v bežných cenách ovplyvnil najmä pokles zásob nedokončenej výroby o 18,2 %, materiálu o 4,3 %, výrobkov a zvierat o 0,6 %. Zásoby tovaru sa zvýšili o 3,8 %.