Fitch potvrdil úverovú spoľahlivosť Rakúska

BRATISLAVA 9. novembra (WEBNOVINY) – Medzinárodná ratingová agentúra Fitch v piatok potvrdila dlhodobý emisný rating (IDR) Rakúska v zahraničnej aj domácej mene na najvyššom stupni AAA so stabilným výhľadom.

Agentúra zároveň potvrdila stropný rating krajiny na úrovni AAA a krátkodobý emisný rating (IDR) v zahraničnej mene na stupni F1+.

Hodnotenie úverovej spoľahlivosti krajiny na najvyššom stupni podporuje diverzifikovaná otvorená ekonomika, vysoký hrubý domáci produkt (HDP) na hlavu, najnižšia miera nezamestnanosti v EÚ, mierna zadlženosť súkromného sektora a bežný účet platobnej bilancie, ktorý vykazuje od roku 2002 prebytok.

V prospech Rakúska hovoria aj silné domáce inštitúcie a hospodárska politika, ktorá sa dlhodobo zameriava na stabilitu.

Agentúra Fitch poukazuje na schválený program konsolidácie, ktorý má rakúskym verejným financiám do roku 2013 ušetriť 27,8 mld. eur. Napriek čiastkovým nejasnostiam agentúra očakáva, že rozpočtové opatrenia budú postačovať na to, aby pomer verejného dlhu k výkonu ekonomiky postupne klesal.

Kapitálové injekcie pre banky mali v Rakúsku na verejné financie miernejší dopad ako v iných krajinách eurozóny. Verejné financie a tým aj rating krajiny by sa však mohli dostať pod tlak, ak by nečakane vzrástli náklady vyplývajúce z pokračujúcej reštrukturalizácie bánk, upozorňuje agentúra Fitch.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...