Fond národného majetku chce dať tri milióny eur za rady

BRATISLAVA 5. mája (WEBNOVINY) – Fond národného majetku SR (FNM) plánuje na poradenské služby spojené s ukončením jeho činnosti minúť 3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ.

Súčasťou zákazky má byť poskytnutie ekonomických, procesných a právnych analýz a poskytnutie odbornej asistencie potrebnej pre plynulé ukončenie činnosti FNM, vrátane minimalizácie ekonomických, právnych a iných rizík. Na uskutočnenie projektu FNM použije vlastné

Ako druh postupu verejného obstarávania FNM zvolil otvorenú súťaž, od uchádzačov bude požadovať zábezpeku v hodnote 150 tis. eur. Hodnotiacimi kritériami budú hodinové sadzby za činnosti poskytnuté tímom 12 expertov z rôznych oblastí. Elektronickú aukciu v tomto prípade obstarávateľ nevyužije. Víťaz výberového konania bude mať na splnenie zákazky 30 mesiacov. Svoje ponuky môžu záujemcovia predkladať do 17. júna 2013.

FNM SR je právnickou osobou zriadenou v roku 1991. Zmyslom jeho existencie a teda aj hlavnou činnosťou je prevod majetku štátu určeného na privatizáciu na neštátne subjekty. Na základe privatizačných rozhodnutí fond uzaviera zmluvy o predaji podnikov alebo ich častí, respektíve zakladá akciové spoločnosti k rovnakému dňu, kedy nadobúda majetok určený na privatizáciu od štátu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...