Fond rozvoja bývania sa zameria na eurofondy, hlási zmeny

BRATISLAVA 7. januára (WEBNOVINY) – Prioritou Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) v tomto roku je implementácia mechanizmu čerpania finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) z programu JESSICA vo výške 11,5 mil. eur.

Ako agentúru SITA informovala riaditeľka ŠFRB Dana Pištová, tento proces bude neľahký, ale ak sa osvedčí pilotný projekt, fondu sa podľa nej otvoria ďalšie možnosti čerpania zdrojov EÚ.

Štátny fond rozvoja bývania očakáva, že aj v tomto roku bude pokračovať záujem žiadateľov o podporu obnovy a zatepľovania bytových domov. „Podľa prvých indícií z mestských úradov sa zvyšuje záujem o obstaranie nájomných bytov, čo ma veľmi teší. Som spokojná s rozpočtom na rok 2013, ktorý bol navýšený o zdroje z Európskej únie,“ uviedla Pištová. Minulý rok uzatvoril fond s prebytkom 19 mil.

Návrh nového zákona o ŠFRB, ktorý pripravilo Ministerstvo, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, by mal podľa riaditeľky fondu priniesť niekoľko zásadných zmien. „Upozorňujem slobodných záujemcov o podporu na kúpu bytu zo ŠFRB, aby o ňu požiadali v roku 2013, nakoľko podľa pripraveného návrhu zákona od roku 2014 budú mať na ňu nárok iba manželia do veku 35 rokov,“ dodala Pištová.

Fond sa na príprave návrhu zákona, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014, podieľal jeho pripomienkovaním. Vláda má o ňom rokovať 9. januára spolu s návrhom novely zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý má byť účinný tiež od začiatku roku 2014.

Štátny fond rozvoja bývania má na podporu projektov v tomto roku vyčlenených celkovo 164 mil. eur, čo je o 15 % viac ako vlani. Peniaze plánuje použiť najmä na podporu výstavby nájomných bytov, na ktorú je pripravených 74 mil. eur. Na obnovu a zatepľovanie budov by malo ísť 60,5 mil. eur. Rozpočtovanými prostriedkami sa podľa rezortu dopravy podporí výstavba približne 3 400 nových bytov a obnovenie asi 15 tis. bytových jednotiek. Fond v minulom roku podporil z rozpočtu spolu 940 stavieb a 23 676 bytových jednotiek. Celkovo na podporu bývania použil viac ako 143 mil. eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...