Gréci musia zmeniť proces rekapitalizácie bánk

ATÉNY 29. januára (WEBNOVINY) – Grécko musí ponúknuť lepšiu motiváciu, ak chce do rekapitalizácie svojich bánk prilákať zahraničných investorov a dostať finančné domy zo štátnych rúk.

Vyhlásil to v rozhovore Nick Karamouzis z vedenia Eurobank, ktorá je treťou najväčšou bankou v krajine. Kritizoval tiež prísnejší monitoring gréckeho bankového sektora, ktorý nariadili medzinárodní veritelia, a označil ho za ťažkopádny.

Štyri najväčšie grécke banky sú v súčasnosti v procese záchrany za 27,5 mld. eur, ktoré z veľkej časti poskytli EÚ a Medzinárodný menový fond (MMF). Banky však musia časť týchto financií získať z trhu, aby sa vyhli znárodneniu. Karamouzis tvrdí, že tento cieľ bude ťažko dosiahnuteľný, lebo súčasné podmienky požadujú od investorov, aby dotovali minulé straty.

Akcie bánk majú nakupovať za rovnakých podmienok ako Grécky štátny fond pre podporu bánk (HFSF), čo by znamenalo, že časť ich financií pôjde na vykrytie ich negatívneho kapitálu. Vysoké zadlženie pritom už aj tak znižuje investičnú atraktivitu gréckych finančných inštitúcií.

„Nepotrebujeme z procesu dostať štátne banky. Banky musia ostať súkromné“, povedal Karamouzis a vyzval vládu, EÚ aj MMF aby celý proces ešte raz premysleli. Navrhuje vytvorenie iných podmienok pre súkromných investorov alebo ich zapojenie až po vykrytí strát štátnym fondom.

Prehodnotiť by sa podľa neho mal aj systém dozoru nad bankami. Grécke finančné domy v súčasnosti monitorujú zverenci, ktorí sa zodpovedajú EÚ a MMF, a v predstavenstvách sedia zástupcovia vlády a bankového fondu.

„Všetci títo ľudia nejakým spôsobom zasahujú do vedenia bánk a to je byrokracia, ktorá nevytvára dobré prostredie na obchodovanie,“ tvrdí Karamouzis. Prísnejší dohľad si vyžiadali medzinárodní veritelia Atén, ktorí tak chcú zabezpečiť dodržiavanie najúspešnejších metód riadenia.

Grécke médiá tiež tvrdia, že dozor má viesť k oddeleniu bánk od politického systému a veľkých mediálnych inštitúcií, keďže niektoré z nich dostali v minulosti úvery, ktoré by pri dodržiavaní striktných bankových kritérií neboli schválené.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...