Grécku sa pomoc máli, uvítalo by viac peňazí na dlhopisy

12.12.2012

ATÉNY 12. decembra (WEBNOVINY) – Grécko by odkúpilo všetky cenné papiere, ktoré mu ponúkli investori na spätné odkúpenie, v prípade, ak by medzinárodní veritelia zvýšili financovanie tohto programu o 1,29 mld. eur.

Investori ponúkli na odkúpenie cenné papiere v nominálnej hodnote 31,9 mld. eur. Medzinárodní veritelia vyčlenili pre grécky program spätného odkúpenia dlhopisov prostriedky vo výške 10 mld. eur, grécki predstavitelia však vyhlásili, že na odkúpenie všetkých ponúkaných dlhopisov by potrebovali 11,29 mld. eur.

Grécka agentúra pre riadenie dlhu uviedla, že za dlhopisy, ktoré odkúpi, zaplatí približne 33,8 % ich nominálnej hodnoty. Odkúpenie gréckych štátnych dlhopisov od medzinárodných veriteľov tesne nesplnilo stanovený finančný cieľ a výnos z neho bude o 450 mil. eur nižší, než plán predpokladal.

Na základe týchto údajov by dlh Atén mohol do roku 2020 klesnúť na 126,6 % HDP. Je to výrazne menej ako súčasných 189 %, ale nepodarilo sa dosiahnuť úroveň 124 %, ktorú minulý mesiac schválil Medzinárodný menový fond (MMF) ako udržateľnú.