Henkel ohlásil výrazný nárast tržieb a ziskov

1.8.2012

BRATISLAVA 1. augusta (WBN/PR) – Tržby spoločnosti Henkel za prvý polrok 2012 dosiahli 8, 214 mld. EUR, čo predstavuje nárast 5,6 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Organické tržby v porovnaní s prvým polrokom 2011 tiež zaznamenali presvedčivý nárast o 4,3 percenta. Upravený prevádzkový zisk stúpol o 17,6 percenta z 987 mil. EUR na 1, 160 mld. EUR. Upravená EBIT marža vzrástla o 1,4 percentuálneho bodu na 14,1 percent.. Zisk na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšil z 0,85 na 0,92 EUR.

„Aj v druhom kvartáli si spoločnosť Henkel počínala veľmi dobre, a to i napriek náročnému prostrediu na trhu. Vo všetkých divíziách sa nám podarilo dosiahnuť vyššie zisky a výrazný nárast EBIT marže,” povedal Kasper Rorsted, predseda predstavenstva spoločnosti Henkel. „Dobré výsledky dosiahnuté v 2. kvartáli odzrkadľujú naše pokračujúce zameranie na naše strategické priority. Urobili sme teda dôležitý krok k dosiahnutiu našich cieľov na rok 2012.“

Vo vzťahu k celému fiškálnemu roku 2012 sa K. Rorsted vyjadril: „Očakávame, že vysoko volatilné prostredie s neistotami na našich trhoch pretrvá. Najmä dopady dlhovej a finančnej krízy budú naďalej výzvou pre mnohé krajiny. Budeme preto naďalej analyzovať situáciu, prispôsobovať sa jej a ďalej zlepšovať naše procesy a štruktúry.“

Tržby spoločnosti Henkel v druhom kvartáli 2012 dosiahli 4, 206 mld. EUR, čo je nárast o 6,4 percenta v porovnaní s číslami za porovnateľný štvrťrok v predchádzajúcom roku. Organické tržby, po očistení vplyvu kurzových rozdielov, akvizícií a divestmentov, stúpli o 4,0 percenta. Po očistení o jednorazové zisky a náklady na reštrukturalizáciu upravený prevádzkový zisk vzrástol o 18,6 percenta z 514 mil. EUR na 609 mil. EUR, k čomu svojím dielom prispeli všetky tri divízie spoločnosti. Prevádzkový zisk (EBIT) sa zvýšil o 8,5 percenta z 537 mil. EUR na 583 mil. EUR. EBIT marža po upravení podstatne vzrástla o 1,5 percentuálneho bodu z 13,0 percenta na 14,5 percenta. Čistý zisk za daný štvrťrok vzrástol o 9,9 percenta z 375 mil. EUR na 412 mil. EUR. Po odpočítaní neovládaných podielov v hodnote 11 mil. EUR sa štvrťročný čistý zisk vyšplhal na 401 mil. EUR. Upravený čistý zisk za kvartál po odpočítaní neovládaných podielov bol 420 mil. EUR v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011, keby predstavoval 343 mil. EUR. Zisk na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšil z 0,85 na 0,92 EUR.

Vývoj v jednotlivých divíziách počas druhého štvrťroka 2012
Tržby a výnosy divízie Pracie a čistiace prostriedky v druhom kvartáli ďalej rástli, pričom všetky kľúčové finančné ukazovatele prekonali hodnoty druhého štvrťroka 2011. Nominálne tržby vzrástli o 6,6 percenta na 1, 147 mld. EUR v porovnaní s 1, 076 mld.. EUR v rovnakom štvrťroku 2011. Organické tržby vzrástli o 5,1 percenta. Upravený prevádzkový zisk podstatne stúpol o temer 20 percent na 167 mil. EUR.

V 2. kvartáli 2012 divízia Telová a vlasová kozmetika zaznamenala pokračujúci rast tržieb. Nominálne tržby divízie dosiahli celkovo 921 mil. EUR, čo je o 4,5 percenta viac než 881 mil. EUR dosiahnutých v 2. kvartáli 2011. Organické tržby vzrástli o 2,8 percenta. Upravený prevádzkový zisk stúpol o 7,1 percenta na 133 mil. EUR.

Tržby divízie Lepidlá a technológie za druhý kvartál 2012 taktiež naďalej rástli, pričom sa zároveň podstatne zvýšil zisk. Nominálne tržby vzrástli o 6,9 percenta na 2, 099 mld. EUR a organický rast dosiahol 3,6 percenta. Upravený prevádzkový zisk opäť stúpol o 18,7 percenta na 330 mil. EUR.

Prognóza tržieb a zisku na rok 2012
Spoločnosť Henkel naďalej očakáva organický nárast tržieb za celý fiškálny rok 2012 v rozpätí od 3 do 5 percent. Tiež je presvedčená o pokračovaní rastu na trhoch spotrebného tovaru, pričom sa očakáva, že organické tržby budú rásť jednociferným percentuálnym číslom. Pokiaľ ide o divíziu Lepidlá a technológie, spoločnosť Henkel očakáva, že organické tržby budú rásť strednými hodnotami jednocifernej percentuálnej škály. Henkel potvrdzuje očakávania pre upravenú EBIT maržu na nárast približne na 14 percent (2011: 13 percent). Zlepšenie upraveného zisku na prioritnú akciu (2011: 3,14 EUR) už bolo ohlásené. Henkel momentálne očakáva rast približne 15 percent (predtým minimálne 10 percent). Tieto predpovede vychádzajú z očakávaného zvýšenia predajných cien spoločnosti Henkel a pokračujúceho prispôsobovania svojej štruktúry neustále sa meniacim trhovým podmienkam. Prostredníctvom uvedených aktivít a zachovaním striktnej nákladovej disciplíny chce spoločnosť Henkel viac než len vykompenzovať dopady zvyšujúcich sa cien surovín na zisky spoločnosti.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.