Henkel ohlásil výrazný nárast tržieb a ziskov

BRATISLAVA 1. augusta (WBN/PR) – Tržby spoločnosti Henkel za prvý polrok 2012 dosiahli 8, 214 mld. EUR, čo predstavuje nárast 5,6 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Organické tržby v porovnaní s prvým polrokom 2011 tiež zaznamenali presvedčivý nárast o 4,3 percenta. Upravený prevádzkový zisk stúpol o 17,6 percenta z 987 mil. EUR na 1, 160 mld. EUR. Upravená EBIT marža vzrástla o 1,4 percentuálneho bodu na 14,1 percent.. Zisk na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšil z 0,85 na 0,92 EUR.

„Aj v druhom kvartáli si spoločnosť Henkel počínala veľmi dobre, a to i napriek náročnému prostrediu na trhu. Vo všetkých divíziách sa nám podarilo dosiahnuť vyššie zisky a výrazný nárast EBIT marže,” povedal Kasper Rorsted, predseda predstavenstva spoločnosti Henkel. „Dobré výsledky dosiahnuté v 2. kvartáli odzrkadľujú naše pokračujúce zameranie na naše strategické priority. Urobili sme teda dôležitý krok k dosiahnutiu našich cieľov na rok 2012.“

Vo vzťahu k celému fiškálnemu roku 2012 sa K. Rorsted vyjadril: „Očakávame, že vysoko volatilné prostredie s neistotami na našich trhoch pretrvá. Najmä dopady dlhovej a finančnej krízy budú naďalej výzvou pre mnohé krajiny. Budeme preto naďalej analyzovať situáciu, prispôsobovať sa jej a ďalej zlepšovať naše procesy a štruktúry.“

Tržby spoločnosti Henkel v druhom kvartáli 2012 dosiahli 4, 206 mld. EUR, čo je nárast o 6,4 percenta v porovnaní s číslami za porovnateľný štvrťrok v predchádzajúcom roku. Organické tržby, po očistení vplyvu kurzových rozdielov, akvizícií a divestmentov, stúpli o 4,0 percenta. Po očistení o jednorazové zisky a náklady na reštrukturalizáciu upravený prevádzkový zisk vzrástol o 18,6 percenta z 514 mil. EUR na 609 mil. EUR, k čomu svojím dielom prispeli všetky tri divízie spoločnosti. Prevádzkový zisk (EBIT) sa zvýšil o 8,5 percenta z 537 mil. EUR na 583 mil. EUR. EBIT marža po upravení podstatne vzrástla o 1,5 percentuálneho bodu z 13,0 percenta na 14,5 percenta. Čistý zisk za daný štvrťrok vzrástol o 9,9 percenta z 375 mil. EUR na 412 mil. EUR. Po odpočítaní neovládaných podielov v hodnote 11 mil. EUR sa štvrťročný čistý zisk vyšplhal na 401 mil. EUR. Upravený čistý zisk za kvartál po odpočítaní neovládaných podielov bol 420 mil. EUR v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011, keby predstavoval 343 mil. EUR. Zisk na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšil z 0,85 na 0,92 EUR.

Vývoj v jednotlivých divíziách počas druhého štvrťroka 2012
Tržby a výnosy divízie Pracie a čistiace prostriedky v druhom kvartáli ďalej rástli, pričom všetky kľúčové finančné ukazovatele prekonali hodnoty druhého štvrťroka 2011. Nominálne tržby vzrástli o 6,6 percenta na 1, 147 mld. EUR v porovnaní s 1, 076 mld.. EUR v rovnakom štvrťroku 2011. Organické tržby vzrástli o 5,1 percenta. Upravený prevádzkový zisk podstatne stúpol o temer 20 percent na 167 mil. EUR.

V 2. kvartáli 2012 divízia Telová a vlasová kozmetika zaznamenala pokračujúci rast tržieb. Nominálne tržby divízie dosiahli celkovo 921 mil. EUR, čo je o 4,5 percenta viac než 881 mil. EUR dosiahnutých v 2. kvartáli 2011. Organické tržby vzrástli o 2,8 percenta. Upravený prevádzkový zisk stúpol o 7,1 percenta na 133 mil. EUR.

Tržby divízie Lepidlá a technológie za druhý kvartál 2012 taktiež naďalej rástli, pričom sa zároveň podstatne zvýšil zisk. Nominálne tržby vzrástli o 6,9 percenta na 2, 099 mld. EUR a organický rast dosiahol 3,6 percenta. Upravený prevádzkový zisk opäť stúpol o 18,7 percenta na 330 mil. EUR.

Prognóza tržieb a zisku na rok 2012
Spoločnosť Henkel naďalej očakáva organický nárast tržieb za celý fiškálny rok 2012 v rozpätí od 3 do 5 percent. Tiež je presvedčená o pokračovaní rastu na trhoch spotrebného tovaru, pričom sa očakáva, že organické tržby budú rásť jednociferným percentuálnym číslom. Pokiaľ ide o divíziu Lepidlá a technológie, spoločnosť Henkel očakáva, že organické tržby budú rásť strednými hodnotami jednocifernej percentuálnej škály. Henkel potvrdzuje očakávania pre upravenú EBIT maržu na nárast približne na 14 percent (2011: 13 percent). Zlepšenie upraveného zisku na prioritnú akciu (2011: 3,14 EUR) už bolo ohlásené. Henkel momentálne očakáva rast približne 15 percent (predtým minimálne 10 percent). Tieto predpovede vychádzajú z očakávaného zvýšenia predajných cien spoločnosti Henkel a pokračujúceho prispôsobovania svojej štruktúry neustále sa meniacim trhovým podmienkam. Prostredníctvom uvedených aktivít a zachovaním striktnej nákladovej disciplíny chce spoločnosť Henkel viac než len vykompenzovať dopady zvyšujúcich sa cien surovín na zisky spoločnosti.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...