Hospodárenie sociálnej poisťovne sa zlepšilo

20.3.2012

BRATISLAVA 20. marca (WEBNOVINY) – Sociálna poisťovňa (SP) hospodárila za prvé dva mesiace tohto roka s prebytkom 23,9 miliónov eur.

Ako informovala riaditeľka tlačového odboru Sociálnej poisťovne Jana Ďuriačová, oproti plánu na január až február ide o lepšie hospodárenie takmer o 48,6 miliónov eur.

„Celkový bilančný rozdiel Sociálnej poisťovne k 29. februáru tohto roka, vrátane zostatku z minulých rokov, bol vo výške 580,79 miliónov eur, čo je lepší výsledok hospodárenia o 78,88 miliónov eur oproti rozpisu na dané obdobie,“ uviedla.

Príjmy Sociálnej poisťovne za január až február tohto roka, bez zohľadnenia prebytku z minulých rokov, dosiahli takmer 1,07 miliárd eur. V porovnaní s plánom na január a február to predstavuje plnenie na 104,46 percent. V príjmoch je zahrnutých 296,67 miliónov eur zo štátneho rozpočtu na krytie deficitu základného fondu starobného poistenia. Celkové výdavky Sociálnej poisťovne za rovnaké obdobie boli na úrovni 1,04 miliárd eur. Ide o takmer 100-percentné plnenie predpokladaných výdavkov na dané obdobie.

Úspešnosť SP pri výbere poistného v januári a februári tohto roka bola 94,81 percent, čo je o 3,57 percent viac ako v rovnakom období minulého roku.

„Sociálna poisťovňa v januári a februári 2012 dosiahla o 63,80 miliónov eur lepší výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011,“ uviedla Ďuriačová. V porovnaní s rozpisom rozpočtu poisťovne na január a február tohto roka je výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie lepší o 59,11 miliónov eur.