Hospodársky rast koncom roka spomalil, klesol i dopyt

BRATISLAVA 6. marca (WEBNOVINY) – Medziročný rast slovenského hospodárstva v poslednom štvrťroku vlaňajška spomalil na 0,7 %.

Informoval o tom v stredu Štatistický úrad SR, ktorý tak potvrdil svoj rýchly odhad rastu hrubého domáceho produktu z februára tohto roku. V medziročnom porovnaní tak hospodárstvo rástlo o 3,1 percentuálneho bodu pomalšie.

V predchádzajúcom štvrťroku pritom hrubý domáci produkt medziročne stúpol o 2,1 %, v druhom kvartáli o 2,6 % a v prvom štvrťroku 2012 bol vyšší o 2,9 %. Za celý rok 2012 tak slovenské hospodárstvo vzrástlo o 2 %.

V medzikvartálnom porovnaní oproti tretiemu štvrťroku po sezónnom očistení však ekonomika stále mierne rástla, a to o 0,2 %. V bežných cenách objem hrubého domáceho produktu v štvrtom štvrťroku medziročne stúpol o 2 % na 18,212 mld. eur.

Ekonomický rast v posledných troch mesiacoch minulého roka pritom podľa štatistikov rovnako ako v predchádzajúcich štvrťrokoch ovplyvnil výlučne zahraničný dopyt. Objem vývozu výrobkov a služieb medziročne vzrástol o 7,1 %, čo bolo o 2,9 percentuálneho bodu viac ako zvýšenie dovozu výrobkov a služieb.

Domáci dopyt naopak podľa štatistikov prehĺbil svoj medziročný pokles o 1,1 percentuálneho bodu na 1,9 % vplyvom zníženia takmer všetkých jeho výdavkových zložiek. „Z nich najvyšší medziročný pokles zaznamenala tvorba hrubého kapitálu o 5,8 %, pričom tvorba hrubého fixného kapitálu sa znížila o 5 %,“ informuje ŠÚ. Nižšia bola aj konečná spotreba domácností o 1,2 % a konečná spotreba verejnej správy o 0,3 %. Konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam ostala na minuloročnej úrovni.

Vyprodukovaná pridaná hodnota v štvrtom štvrťroku dosiahla 16,651 mld. eur, čo znamenalo jej medziročný nárast o 3 %. Najväčší podiel na vyprodukovanej pridanej hodnote mal priemysel s 26,9 %.

Podiel obchodu, dopravy a skladovania a ubytovacích a stravovacích služieb dosiahol 19,3 %, podiel verejnej správy, vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej pomoci bol 14,7 %. V medziročnom porovnaní najviac vzrástol podiel priemyselnej výroby o 1 percentuálny bod, najväčší pokles bol v stavebníctve, o 1,3 percentuálneho bodu.

Slovenské hospodárstvo tak vlani pokračovalo v spomaľovaní svojej dynamiky. V roku 2011 totiž ešte reálne hrubý domáci produkt vzrástol o 3,2 %, čo znamenalo spomalenie zo 4,4-percentného rastu z roku 2010.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...