Hospodárstvo Slovenska v treťom kvartáli mierne vzrástlo

14.11.2013

BRATISLAVA 14. novembra (WEBNOVINY) – Slovenské hospodárstvo v treťom kvartáli mierne zvýšilo svoju dynamiku.

Podľa rýchleho odhadu štatistického úradu SR totiž hrubý domáci produkt v stálych cenách v medziročnom porovnaní stúpol o 0,9 %, kým v druhom kvartáli medziročne rástol o 0,8 %.

V medzikvartálnom porovnaní tak ekonomika pokračuje v raste. Po sezónnom očistení oproti druhému štvrťroku stúpla o 0,2 %. Medziročne po sezónnom očistení dát výkonnosť ekonomiky narástla o 0,7 %.

Export najväčšou mierou prispieval k rastu HDP

Ako ďalej uvádza Štatistický úrad SR, v bežných cenách sa v treťom štvrťroku na Slovensku vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 18,996 mld. eur, čo oproti rovnakému štvrťroku minulého roka predstavuje nárast o 1,1 %. Spresnené výsledky hrubého domáceho produktu za tretí kvartál roku 2013 zverejní Štatistický úrad SR 4. decembra 2013.

Analytik Slovenskej sporiteľne Matin Baláž považuje čistý export za komponent, ktorý najvyššou mierou prispieval k rastu hrubého domáceho produktu. „Naznačuje to pozitívny vývoj zahraničného obchodu, ktorého prebytok v druhom kvartáli medziročne stúpol o vyše 30 %,“ komentoval rýchly odhad analytik Baláž.

Podľa analytika UniCredit bank Ľubomíra Koršňáka znižoval rast ekonomiky domáci dopyt. „Slabé letné maloobchodné tržby naznačujú, že spotreba domácnosti si neudržala prekvapivo silný rast z druhého štvrťroka. K poklesu domáceho dopytu tak zrejme prispeli opäť všetky jeho zložky, a to spotreba domácnosti, vlády aj investície,“ uviedol Koršňák.

V prípade spotreby sa očakáva skôr stagnácia

Pri pohľade na hrubý domáci produkt z ponukovej strany sa podľa analytika UniCredit Bank dynamickejší medziročný rast priemyselnej produkcie, či zmiernenie poklesu stavebnej produkcie pravdepodobne plne nepremietlo aj do zrýchlenia rastu pridanej hodnoty v týchto odvetviach.

Analytička Poštovej banky Eva Sadovská očakáva v prípade spotreby skôr stagnáciu. „Dôvody opatrného správania spotrebiteľa pri nákupoch v obchodoch vidíme v pretrvávajúcej pomerne vysokej miere nezamestnanosti v krajine,“ uviedla Sadovská.

Ako ďalej uviedla analytička, určité zlepšenie v slovenskej ekonomike by malo nastať aj v roku 2014. Sadovská tiež vyjadrila obavy, že rastu HDP sa nepodarí presiahnuť úroveň 3 % a tak dosiahnutý rast nebude naďalej postačovať na tvorbu nových pracovných miest.