Hotovostné platby budú od začiatku budúceho roka obmedzené

12.12.2012

BRATISLAVA 12. decembra (WEBNOVINY) – Platby podnikateľov a firiem prevyšujúce 5 tis. eur sa od začiatku budúceho roka budú vykonávať len bezhotovostne. Vyplýva to zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý podpísal prezident Ivan Gašparovič. V prípade fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi, je toto obmedzenie stanovené na 15 tis. eur.

Ustanovenia nového zákona sa budú uplatňovať aj mimo územia Slovenska na platby v hotovosti, ktoré súvisia s plnením uskutočneným na území SR, pričom odovzdávajúci alebo príjemca majú na Slovensku trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

Ministerstvo financií ustanovilo aj výnimky zo zákona pre vymedzené platby. Tie sa budú týkať prípadov, kde je jedným z účastníkov štát alebo iný verejný orgán. Ide napríklad o dane, clá a iné platby podľa daňového poriadku a colného zákona. Rovnako sa bude výnimka vzťahovať aj na prípady, kedy je pre výnimku závažný dôvod, ako napríklad hotovostné platby v čase vojny, krízového stavu alebo núdzového stavu. Výnimka bude platiť aj pre platobné služby, poštový platobný styk či pre spracovanie alebo prepravu hotovosti a zmenárenskú činnosť.

V zákone sú stanovené aj sankcie za porušenie zákazu odovzdať platbu v hotovosti prevyšujúcu limit na strane platcu i porušenie zákazu prijať platbu v hotovosti na strane príjemcu. Výšky sankcií sú stanovené pri fyzických osobách v sume do 10 tis. eur a pri fyzických osobách podnikateľoch a pri právnických osobách v sume do 150 tis. eur.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti predstavuje jedno z opatrení v rámci druhej etapy boja proti daňovým podvodom. Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 schválil kabinet Roberta Fica koncom mája tohto roku.