IBM pomohla Allianz SP optimalizovať úložné systémy

BRATISLAVA 9. mája (WBN/PR) – Ako líder na slovenskom poistnom trhu sa Allianz – SP intenzívne zameriava na neustále zlepšovanie poskytovaných služieb. V súčasnosti spravuje viac ako 6,8 milióna poistných zmlúv a dynamický nárast informácií v systémoch sa odráža na rastúcich požiadavkách na úložný priestor. Úmerne s rastom diskovej kapacity rastú aj nároky na energiu a údržbu. Správa komplexnej diskovej infraštruktúry od viacerých výrobcov sa zároveň stávala zložitejšou, klesala prehľadnosť a flexibilita reakcií na požiadavky biznisu.

„Každý diskový systém mal vlastné unikátne prostredie pre správu a ostávala na nich voľná kapacita, ktorú bolo veľmi problematické vhodne spravovať. Prípadné premiestnenie dátového úložiska medzi diskovými systémami vyžadovalo odstávky,” objasnil východiskovú situáciu Ladislav Lintner, Storage administrátor Allianz – SP.

Riešenie od IBM umožnilo zlepšiť štruktúru nákladov, efektívnejšie využívať kapacitu diskových systémov a rovnomerne zaťažiť hardvérové komponenty diskových systémov. „Zaviedli sme jednotné prostredie pre správu diskového priestoru a spomalenie nárastu potrebnej diskovej kapacity sa odrazilo v úsporách servisných a energetických nákladov, najmä z pohľadu napájania a klimatizácie,“ zdôraznil Ladislav Lintner. „Veľmi dôležitým výsledkom optimalizácie je možnosť dosiahnuť prakticky bezodstávkovú prevádzku pri plánovaných servisných zásahoch, ako aj možnosť monitorovať zaťaženie a prevádzkové stavy všetkých komponentov diskovej infraštruktúry.” Vďaka flexibilnejšiemu a efektívnejšiemu prostrediu sa zlepšili odozvy systému a riešenie zabezpečuje vysokú dostupnosť informácií. Allianz – SP zároveň profituje z plne virtualizovaného úložného prostredia a môže využívať existujúci úložný priestor bez ďalšieho zvyšovania komplexnosti infraštruktúry.

V súčasnej dobe firmy čelia explózii dostupných dát. Každá činnosť a interakcia s klientom vytvára dáta, ktoré je následne potrebné ukladať, kopírovať, analyzovať, klasifikovať a auditovať. IT oddelenia tak stoja pred otázkou – ako získať viac úložného miesta pri limitovaných prostriedkoch. Preto mnohé firmy pristupujú ku konsolidácii a virtualizácii, s cieľom optimalizovať dostupné zdroje a zjednodušiť prostredie, aby dokázali absorbovať nárast informácií.

Viac informácií o SVC nájdete na stránke TotalStorage SAN Volume Controller

O IBM
Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje klientom svoje služby už viac ako 100 rokov. Celosvetovo pôsobí vo vyše 170 krajinách, pričom neustále rozširuje svoje geografické pokrytie, a zamestnáva vyše 430 tisíc zamestnancov. Poslaním spoločnosti IBM je pomocou integrovaných, flexibilných a efektívnych riešení pomáhať svojim zákazníkom redukovať náklady a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť na trhu.

Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s.r.o. bola založená 7. decembra 1992 a jej generálnym riaditeľom je Branislav Šebo. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...