Inšpektori našli pri kontrolách potravín trus i plesne

8.11.2012

BRATISLAVA 8 novembra (WEBNOVINY) – Kontrolóri Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR vykonali v októbri celkovo 4 457 inšpekcií.

Z celkového počtu 3081 kontrolovaných objektov boli nedostatky zistené v 590 prípadoch. Úradné kontroly sa vykonávali v rámci celého potravinového reťazca od primárnych producentov až po výrobcov predávajúcich hlavne v maloobchode.

Najviac úradných kontrol bolo vykonaných v malých maloobchodných predajniach (28,72%), potom počtom vykonaných kontrol nasledujú stredné predajne (26,70%) a hyper a supermarkety (12,36%).

V októbri nadobudlo právoplatnosť celkovo 138 rozhodnutí v celkovej sume 159 970 eur a uložených bolo v rámci nich 28 opatrení. Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 1159 eur, najvyššia pokuta bola 50 000 eur.

Pozrite si výsledky kontrol za mesiac október
Kontroly ŠVPS