Inteligentný ekonomický systém

2.11.2012

BRATISLAVA 2. novembra (WBN/PR) – Ekonomický systém už dnes nepozostáva iba z programu na vedenie účtovníctva. Komplexný ekonomický systém pozostáva z viacerých modulov a aplikácií, ako napríklad skladové hospodárstvo, fakturácia, majetok, pokladňa, pohľadávky, záväzky, banka, internetový obchod a mnohých ďalších súčastí.

Prepojenie systémov a aktuálnosť informácií

Inteligentný ekonomický systém by mal zabezpečiť prepojenie všetkých zložiek ekonomického systému tak, aby vždy a všade boli informácie aktuálne. Ak toto prepojenie nie je v reálnom čase, potom často dochádza k situáciám, že si zákazník cez internetový obchod niečo objedná, avšak daný tovar už bol medzičasom predaný v klasickom obchode a je teda chybou, že internetový obchod umožnil niečo predať, keď už daný tovar reálne k dispozícii nie je.

Online ekonomický systém Humanet takéto problémy nemá. Využíva najmodernejšie technológie a dokáže prostredníctvom webových služieb poskytnúť aktuálne informácie o stave skladových zásob internetovému obchodu.

Ďalším aspektom prepojenia internetového obchodu a účtovníctva je správa vystavených faktúr. Toto sa taktiež vo väčšine prípadov rieši vystavením faktúry priamo v internetovom obchode a následne sa takto vystavené faktúry ručne nahodia do účtovníctva, prípadne v tom lepšom prípade sa zasa raz denne importujú do účtovníctva.

V prípade online ekonomického systému Humanet budete mať všetky faktúry z internetového obchodu automaticky evidované v účtovníctve.

Inštalácia a aktuálnosť legislatívy

Častá zmena legislatívy a vylepšenia ekonomických programov si vyžadujú inštaláciu nových verzií jednotlivých častí ekonomického systému.

Každý seriózny dodávateľ ekonomického systému informuje jeho užívateľov o vydaní novej verzie. Lepšie programy si kontrolujú existenciu novej verzie sami. Užívateľ si novú verziu potom sám stiahne a nainštaluje. Tie inteligentnejšie programy okrem upozornenia zvládnu automaticky aj samoinštaláciu novej verzie.

Online ekonomický systém Humanet, ako zástupca inteligentných ekonomických systémov, užívateľov informuje o vydaní novej verzie systému a automaticky ju aj užívateľom sprístupní bez toho, aby museli čokoľvek sťahovať a inštalovať.

Dostupnosť informácií

Dostupnosť informácií je u bežných ekonomických programov obmedzená ich platformovou závislosťou na konkrétnom operačnom systéme, ktorým je väčšinou Windows. Ďalšie obmedzenie vyplýva z nutnosti inštalácie príslušného ekonomického programu na počítač, kde majú byť informácie ekonomického charakteru dostupné.

Kto je ochotný si priplatiť, tak môže mať sieťovú verziu ekonomického programu a mať tak informácie z neho dostupné na viacerých počítačoch vo vnútornej sieti príslušnej organizácie. Prístup k dátam z iných zariadení ako sú tablety alebo smartfóny je skôr vecou teórie alebo veľkých finančných investícií, pretože bežné krabicové ekonomické systémy takéto možnosti neobsahujú.

Avšak každý, kto používa online ekonomicky systém Humanet, má dáta dostupné automaticky z každého počítača. Nie je viazaný konkrétnym operačným systémom. Môže používať Windows, Mac aj Linux. Môže používať tablet aj smartfón. Jediné, čo potrebuje je pripojenie do internetu.

Bezpečnosť systému

Zabezpečenie ekonomických informácií je veľmi dôležitým aspektom pri výbere správneho ekonomického systému. Úroveň zabezpečenia pre online ekonomický systém Humanet ďaleko prevyšuje bezpečnosť klasického krabicového ekonomického programu. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia údajov v systéme Humanet nájdete na stránkach www.humanet.sk.