Investície do bánk považujú investori za riskantné

17.7.2012

NEW YORK 17. júla (WEBNOVINY) – Investori považujú veľké banky za riskantnejšie ako pred vypuknutím finančnej krízy pred piatimi rokmi a pravdepodobne ich za také už navždy budú považovať.

Uviedla to vo svojej správe Moody’s Analytics, ktorá je sesterskou spoločnosťou ratingovej agentúry Moody’s.

Riziková prirážka k záväzkom bánk sa „pravdepodobne nikdy nevráti na bývalé úrovne, a to ani v USA ani v Európe“, uvádza sa v správe Moody’s Analytics.

Poistenie proti bankrotu veľkých amerických a európskych bánk je stále takmer 20-krát vyššie, ako bolo začiatkom júla 2007.

Ďalšími dôvodmi pre pretrvávajúce obavy medzi investormi sú kroky vlád, ktoré nútia veriteľov znášať väčší podiel strát vyplývajúcich z budúcich zlyhaní bánk.

Regulátori a zákonodarcovia okrem toho diskutujú o rozdelení veľkých bánk tak, aby sa oddelili vysoko rizikové aktivity od garantovaných vkladov, konštatuje správa.

To by odstránilo ďalší dôvod pre vlády zachraňovať banky a všetkých jej veriteľov. Navyše od začiatku krízy sa spochybňuje transparentnosť a presnosť finančných výkazov bánk. V Európe totiž mali mnohé banky vážne problémy po tom, ako prešli úvodným stresovým testovaním zo strany regulačných úradov.