Investorov už Slovensko neláka, môžu za to aj kroky vlády

BRATISLAVA 26. marca (WEBNOVINY) – Atraktivita Slovenska z pohľadu zahraničných investorov radikálne klesá. Príťažlivosť lokality znížili najmä reformy v daňovom a pracovnom práve.

Podľa februárového prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) očakáva väčšina zo 187 oslovených zahraničných firiem, že sa stav našej ekonomiky v tomto roku ešte zhorší.

Investori sú nespokojní predovšetkým s vývojom v oblasti boja proti korupcii a kriminalite, zvýšenou netransparentnosťou pri verejnom obstarávaní, či veľmi slabou vymožiteľnosťou práva.

Kriticky hodnotia aj zrušenie rovnej dane a zvýšenie dane právnických osôb. „Daňový systém, ako aj daňové zaťaženie sa pre investorov z pôvodného pozitívneho lokálneho faktoru zmenil na negatívny,“ povedal Vladimír Slezák, prezident SNOPK a generálny riaditeľ dcérskej spoločnosti Siemens v Bratislave.

Daňové zaťaženie

Obchodný radca Rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku Patrick Sagmeister poznamenal, že v rámci diskusie o daňovom zaťažení treba zohľadniť aj ostatné krajiny. „Faktom totiž je, že v rámci európskeho porovnania je daňová záťaž nižšia,“ skonštatoval.

Slovensko tak investorov v súčasnosti láka najmä pre členstvo v EÚ, či dostupnosť a kvalitu lokálnych dodávateľov.

Firmy hodnotia pozitívne aj relatívne lacnú a produktívnu pracovnú silu.

Na druhej strane hodnotia negatívne zmeny v Zákonníku práce a daňovo-odvodovú reformu.

„Za vlády Ivety Radičovej vlády boli schválené zákony, ktoré zvyšovali flexibilitu pracovného trhu. Teraz tá spokojnosť išla až niekam do suterénu,“ povedal Markus Halt zo SNOPK.

Hoci mnoho zahraničných spoločností znížilo v porovnaní s predchádzajúcim rokom svoje očakávania, na zamestnanosti by sa to výrazne odraziť nemalo. „Takmer 80 percent firiem by chcelo napriek ťažkej situácii pracovné sily udržať alebo aj rozšíriť,“ uviedol Slezák.

Chýbajú kvalifikovaní ľudia

Ako problematickú však hodnotia investori dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov, za čo podľa nich môže najmä súčasný stav školstva. „Je to vec, ktorú treba jednoznačne zlepšiť,“ zhodujú sa.

Po prvý raz ohodnotili účastníci v prieskume Slovenskú republiku ako nie najatraktívnejšiu destináciu v strednej a východnej Európe. Klesla na druhé miesto za Českú republiku.

V porovnaní výsledkov prieskumov z rovnakého obdobia medzi zahraničnými investormi v 20 krajinách regiónu obsadilo Slovensko štvrté miesto za Poľskom, Českou republikou a Estónskom.

„Slovensko je však stále krajinou s výborným podnikateľským prostredím a pre zahraničné firmy zostáva atraktívnym trhom,“ uviedol Sagmeister. Väčšina zahraničných spoločností by preto svoje investície na Slovensku zopakovala aj v súčasných podmienkach.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...