Jadrová energetika bude na Slovensku hrať prvé husle

BRATISLAVA 12. marca (WEBNOVINY) – Jadrová energetika bude naďalej tvoriť základ energetickej politiky SR.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) v súčasnosti pripravuje novú energetickú politiku, ktorá naznačí smerovanie slovenskej energetiky až do roku 2030.

“Podpora jadrovo-energetických zdrojov je základnou charakteristikou súčasnej energetickej politiky Slovenska, V pripravovanej novej energetickej politike sa stratégia rozvoja jadra bude naďalej rozvíjať. Do roku 2030 by mal na Slovensku tvoriť podiel bezuhlíkových technológií na celkovej spotrebe elektriny až 80 %,“ uviedol minister hospodárstva Tomáš Malatinský na stretnutí ministrov pre jadrovú energetiku v Londýne.

Slovensko má podľa ministra všetky predpoklady využívať jadrovú energiu na mierové účely s najvyššou úrovňou jadrovej bezpečnosti, pod dohľadom Úradu jadrového dozoru SR. Slovensko zastáva v úvahách o prehodnotení rozsahu kompetencií národných dozorných orgánov jasné stanovisko.

„Dovoľujem si zdôrazniť, že diskusie o nových legislatívnych opatreniach by nemali spochybňovať základný medzinárodne uznávaný princíp, ktorým je národná zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť. Kľúčovým atribútom by malo byť posilnenie existujúcich kontrolných mechanizmov, ktoré zabezpečujú dostatočnú transparentnosť a zodpovedný dohľad nad bezpečnosťou jadrových zariadení,“ povedal Malatinský.

Dozorný rámec na Slovensku minister považuje za dostatočný a akcieschopný. „Sme však pripravení diskutovať o ďalších zmysluplných opatreniach, ktoré by prispeli k zvyšovaniu jadrovej bezpečnosti pri zachovaní princípu národnej zodpovednosti,“ dodal Malatinský.

Slovenská vláda podľa neho podporuje a bude podporovať investície do jadrovej energetiky. Odmieta však financovať projekty do jadra zo štátneho rozpočtu.

“Jednou z možností riešenia financovania sú pôžičky od Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktoré by mohli byť zvýšené. Druhou je rozšírenie mandátu medzinárodných bankových subjektov, ktoré majú v súčasnosti zákaz priamo investovať do projektov nových jadrových elektrární,“ konštatoval šéf slovenského rezortu hospodárstva.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...