Ján Počiatek sa tvrdo pustil do kontroly podpier mostov

22.11.2012

HENDRICHOVCE 22. novembra (WEBNOVINY) – Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek nemá o vyšetrovaní, prečo spadol most pri Kurimanoch na Spiši, kde zomreli štyria ľudia, žiadne bližšie informácie.

Ako uviedol, ani ich podľa zákona nemá prečo v tejto chvíli mať. „Všetci si budeme musieť počkať na oficiálne závery vyšetrovania,“ povedal počas prehliadky rozostavaného úseku D1 Fričovce-Svinia v okrese Prešov, kde sa stavia jeden z 15 naprojektovaných mostov medzi obcami Bertotovce a Hendrichovce.

Minister podčiarkol, že za oveľa dôležitejšie v tejto chvíli považuje, že rezort dopravy pristúpil ku krokom, ako eliminovať takéto riziká.

„Všeobecne sme prijali nariadenie, kde akékoľvek podporné konštrukcie, ktoré by svojím zlyhaním mohli ohroziť životy pracovníkov na stavbách, budú musieť byť navrhované a posudzované autorizovanou osobou a nezávisle. Toto zákon dnes nevyžaduje. V budúcnosti to budeme chcieť dostať do legislatívy, čo by sa malo dostať do nového stavebného zákona,“ povedal Počiatek.

Prísnejšie zmluvy v budúcnosti

Ďalej uviedol, že už požiadal Národnú diaľničnú spoločnosť, aby iniciovala uzavretie dodatkov k zmluvám, ktoré už boli podpísané, kde sa to premietne. V budúcnosti sa táto požiadavka stane súčasťou zmluvných podmienok, aj keď je to zatiaľ nad rámec zákona.

Minister tieto zmeny nepovažuje za natoľko zložitý administratívny proces, aby to narušilo harmonogram výstavby jednotlivých úsekov diaľnice a oddialilo ich dokončenie. Možnosť výberu typu podperných konštrukcií bude aj naďalej na zhotoviteľovi. Musí to však navrhovať a posudzovať certifikovaná osoba.

Do nového stavebného zákona pripravujú aj ďalšie zmeny, ktoré konzultujú s odborníkmi. Zapodievajú sa aj otázkou stavebných dozorov – interných aj externých, aby sa na stavby dostali čo najkvalifikovanejší ľudia. Počiatek si prezrel aj ďalšie dva úseky rozostavanej diaľnice Fričovce – Svinia, pri Chmiňanoch a na výjazdovej vetve Svinia – Prešov.

Na výjazde sa zúčastnili aj účastníci zasadnutia 10. Monitorovacieho výboru Operačného programu Doprava (OPD), ktoré sa koná vo štvrtok a v piatok v Tatranskej Lomnici. Počas obhliadky sa zaujímali o napredovanie stavieb, ktoré sú financované z eurofondov.

Počiatek uviedol, že od apríla sa podarilo zvýšiť čerpanie z eurofondov o 194 mil. eur a dobrou správou je, že komunikácia medzi Európskou komisiou, jej poradnou skupinou JASPERS a rezortom dopravy sa výrazne zlepšila. Ako uviedol, na zasadnutí v Tatrách vo štvrtok prijali revíziu Operačného programu Doprava.

Revízia Operačného programu Doprava

Peniaze z projektu výstavby podzemnej železničnej trate Predmestie – Filiálka v Bratislave, ktorý sa nebude v súčasnom programovom období realizovať, pôjdu na iné projekty, napríklad do Košíc na nákup dopravných prostriedkov.

Christopher Todd, riaditeľ jednotky pre Slovensko generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku Európskej komisie povedal, že stretnutie je transparentné a je plné nových informácií. Za dôležité považuje, že za posledných šesť mesiacov sa implementácia projektov na Slovensku výrazne zlepšila.

Zasadanie Monitorovacieho výboru Operačného programu Doprava je jedným z pravidelných nástrojov, prostredníctvom ktorých si Európska komisia overuje stav čerpania eurofondov na dopravné projekty. Monitorovací výbor OPD zasadá dvakrát ročne a jeho členmi sú okrem pracovníkov príslušných ministerstiev aj zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho sektora a ostatných sociálno-ekonomických partnerov.

Na zasadnutiach MV OPD sa zúčastňujú ako pozorovatelia tiež zástupcovia EK, experti JASPERS (Joint Assistance to Support of European Regions – konzultanti EK v poradnej funkcii) a zástupcovia orgánu auditu.