JAVYS dostane v tomto roku z jadrového fondu 25 mil. eur

13.3.2012

BRATISLAVA 13. marca (WEBNOVINY) – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) dostane v tomto roku od Národného jadrového fondu vyše 25 mil. eur.

Prostriedky by mali smerovať na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Ako vyplýva zo zverejnenej zmluvy, ktorú spoločnosti podpísali začiatkom marca tohto roka, najviac z poskytnutých prostriedkov, zhruba 7,5 mil. eur, pôjde na druhú etapu vyraďovania havarovanej jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach.

Štátny podnik JAVYS plánuje v tomto roku investovať z poskytnutých financií vyše 7 mil. eur na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, ktoré vznikajú pri vyraďovaní elektrárne A1. Približne 4,5 mil. eur by malo smerovať na prvú etapa vyraďovania odstavených dvoch blokov jadrovej elektrárne V1.

Necelé dva milióny eur pôjde na nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom z jadrovej elektrárne V1. Prevádzka Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov si v tomto roku vyžiada jeden milión eur.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť vznikla premenovaním firmy GovCo, a.s., ktorá prevzala zodpovednosť za prevádzkovanie jadrovej elektrárne V1 od 1. apríla 2006 na základe rozhodnutia vlády SR o privatizácii 66-percentného podielu Slovenských elektrární, a.s. Spoločnosť GovCo vznikla 6. júla 2005 a jej jediným akcionárom sa stal štát v zastúpení Ministerstva hospodárstva SR.

Okrem elektrárne V1 Jaslovské Bohunice prevzala spoločnosť GovCo zodpovednosť aj za vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení a za zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom.
Národný jadrový fond spravuje finančné prostriedky určené na vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi látkami.

Do fondu prispievajú prevádzkovatelia jadrových zariadení. Okrem nich však prispievajú na krytie historického dlhu pri likvidácii jadra aj samotní odberatelia elektriny. Tí odvedú do Národného jadrového fondu tri eurá z každej odobratej megawatthodiny.