JAVYS pripravuje demoláciu objektov elektrárne V1

19.2.2012

BRATISLAVA 19. februára (WEBNOVINY) – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) pripravuje v rámci prvej etapy odstavovania dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach demoláciu jej vonkajších objektov.

Spoločnosť JAVYS už začala s hľadaním firmy, ktorá to zabezpečí.

“Hlavným cieľom projektu je demolácia viacerých objektov, a to čo najefektívnejším a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom bez akýchkoľvek nepriaznivých zmien a tak, aby sa uľahčil proces vyraďovania,“ informovala spoločnosť JAVYS.

V rámci spomínaného projektu by sa mali odstrániť chladiace veže, rôzne spojovacie kanály, či vonkajšie osvetlenie elektrárne V1. Firma, ktorá získa zákazku, musí zabezpečiť okrem demolácie objektov aj likvidáciu vzniknutého odpadu.

Peniaze poskytne únia

Potenciálni uchádzači musia svoje ponuky predložiť do polovice mája tohto roka. Celý projekt by sa mal financovať aj prostredníctvom prostriedkov z Medzinárodného fondu na podporu vyradenia z prevádzky Jadrovej elektrárne Bohunice (BIDSF), ktorý spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj.

Vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 je naplánované v dvoch etapách s termínom ukončenia v roku 2025. Celkové náklady na vyraďovanie V1 sú vyčíslené na 1,1 mld. eur. Úrad jadrového dozoru SR v júli minulého roka vydal rozhodnutie, ktorým povolil prvú etapu vyraďovania elektrárne.

V časovom období prvej etapy vyraďovania v rokoch 2011 až 2015 sú plánované demontáže neaktívnych systémov a zariadení, demolácia stavebných objektov a spracovanie rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri vyraďovaní.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť sa už pripravuje aj na druhú etapu vyraďovania dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Firma JAVYS začala s hľadaním spoločností, ktoré jej vypracujú plán druhej etapy vyraďovania bohunickej jadrovej elektrárne a povoľovaciu dokumentáciu a správu vplyvu druhej etapy vyraďovania na životné prostredie.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť predpokladá, že v druhom štvrťroku budúceho roka sa začne s vypracovaním plánu druhej etapy vyraďovania bohunických jadrových blokov a vypracovaním povoľovacej dokumentácie. Plán vyraďovania by mal byť hotový do konca roka 2014.

Prvý blok sa odstavil v roku 2006

Slovensko odstavilo prvý blok V1 na konci roka 2006 a druhý blok na konci roka 2008 na základe prístupových zmlúv do Európskej únie.

Výstavba jadrovej elektrárne V1 začala 24. apríla 1972 a zabezpečovala ju Investičná výstavba energetiky Slovenska.

Jej hlavnými dodávateľmi boli Energoprojekt Praha, LOTEP Leningrad, Škoda Praha, Hydrostav Bratislava, ŠkodaExport Praha.

Investičné náklady predstavovali 5,5 mld. vtedajších československých korún v cenách rokov výstavby.

Prvý reaktorový blok jadrovej elektrárne V1 bol prifázovaný k sieti 17. decembra 1978 a druhý blok 26. marca 1980. Počas prevádzky elektráreň vyrobila celkovo viac ako 159 mil. megawatthodín, čo predstavuje približne 5,7-ročnú spotrebu elektrickej energie Slovenska.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.